Gå til innholdet
Toppbanner
Annonser

Dødehavstiftelsen

«Kroniske smerter og utmattelse - diagnostikk, fortolkning og behandling» Oslo 18.-19.juni 2018.

 

«Kroniske smerter og utmattetse - diagnostikk, fortolkning og behandling»
Oslo 18.-19.juni 2018.

Norge på smertetoppen!                                    

Kroniske smerter og utmattelse er vår tids store folkehelseutfordring. Det rammer flest og koster mest, men er likevel lavt prioritert. Nettopp derfor har Dødehavstiftelsen valgt det som tema for den 10. medisinske fagkonferansen som i år arrangeres i Oslo 18.-19.juni.

Langvarige smerter påvirker både tankene og følelsene våre og dessuten vår evne til samspill med omgivelsene. Kroniske smerter øker risikoen for utvikling av psykiske plager.  Pasienter med kroniske smerter har to til fire ganger høyere forekomst av angst og depresjon og dobbelt så stor forekomst av selvmord enn befolkningen forøvrig. Søvnproblemer og utmattelse er også vanligere.

Forskningsbasert kunnskap og internasjonale anbefalinger viser til at helhetlig tverrfaglig rehabilitering gir langtidsresultater. Det er viktig å ivareta både den kroppslige og den mentale helsen hos mennesker med kroniske smerteplager. Likevel er smertestillende tabletter den vanligste «behandlingen» i Norge.

En bred fagkompetanse av 12 fremtredende forskere og klinikere fra inn- og utland samles i Oslo for å bidra med siste nytt innen feltet. Blant foredragsholderne fra Norge er professor Ingvard Wilhelmsen, mens doktor Marco Harari kommer fra Dødehavsklinikken. Konferansen er åpen for leger og annet helsepersonell og er godkjent av Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Ergoterapiforbund.

Det er stor interesse for konferansen.
Ekstra plasser gjør at det fortsatt er mulig å melde seg på!

PRAKTISK INFORMASJON

PÅMELDING

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profitt medisinsk organisasjon som driver helsefremmende arbeid, rehabilitering, utdanning og forskning. Ved Dødehavsklinikken er det gjennom 15 år gitt tilbud om tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi i det unike klimaet på jordas laveste punkt. Det handler om evidens basert medisin med svært gode langtidsresultater!

http://www.dodehavstiftelsen.no

Informasjon om arrangementet
Copyright © 2015 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org