Gå til innholdet
Toppbanner
Annonser

Adaptor AS

/Users/anneritaegeland/Library/Containers/com.microsoft.Outlook/Data/Library/Caches/Signatures/signature_28847871

Vil du hjelpe folk med utfordringer til å komme i arbeid? 

Adaptor AS er en arbeidsmarkedsbedrift, som inngår som tiltaksarrangør, og NAV er vår hovedoppdragsgiver. Adaptor er heleid av Norges Blindeforbund. 

Adaptor AS arbeider med å hjelpe folk til arbeid. Målet vårt er å være en brobygger til en ny hverdag i det ordinære arbeidslivet. Vi har to avdelinger, en i Pilestredet i Oslo og en på Hønefoss. Vi har også tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA) ved begge avdelinger.

Vi søker daglig leder

Vår spisskompetanse er tilbud og tjenester til synshemmede. Ved avdelingen i Oslo arbeider vi også med arbeidstrening, og avklaring og oppfølging, for synshemmede. Vi har høy kompetanse på, og arbeider mye med personer med funksjonshemming og personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse.

Kvalifikasjoner

  • Minimum bachelorgrad, gjerne innen helse og sosial
  • Ledererfaring med vekt på utvikling og omstilling
  • God juridisk og økonomisk forståelse  
  • Relevant erfaring
  • Det er ønskelig at du som søker har erfaring fra offentlige og private anbudsprosesser

Personlige egenskaper

  • Et godt fundert og helhetlig menneskesyn
  • Raus, inkluderende og tydelig leder
  • Stor arbeidslyst og evne til nytenkning
  • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
  • Løsnings- og resultatorientert med god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø i gode og egnede lokaler. Et engasjert og sterkt lederteam. Meningsfulle, spennende og krevende utfordringer. Gode lønns og pensjonsbetingelser.

Den som ansettes må fremlegge politiattest i.h.t politiregisterloven §39, første ledd. Søknad med CV sendes med epost til firmapost@adaptor.as

Søknadsfrist 15.november 2019. Ved spørsmål kontakt styreleder Sverre Fuglerud tlf. 990 03 662, alternativt konstituert daglig leder Karina Fougerand tlf. 456 33 123.

Copyright © 2015 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org