Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Debatt: Bærekraft – kan vi gjøre mer?

24.10.2022

Ergoterapeuter bidrar til bærekraftige tjenester. Aktivitet og deltakelse gir et bedre liv for den det gjelder – og det lønner seg for samfunnet. Kan vi likevel, som profesjon, gå ett skritt lengre?

Av Redaksjonskomiteen

 

Er vi «ferdig snakka»?

Brundtland-kommisjonen sammenlignet i sin tid bærekraft med en stol som sto på tre ben:

•    økonomisk bærekraft

•    miljømessig bærekraft

•    sosial bærekraft

 

Ergoterapeuter bidrar innenfor alle disse tre områdene. Vi arbeider med forebygging, helsefremming, rehabilitering, mestring, deltakelse, universell utforming og digitalisering, for å nevne noe. Dersom bærekraftsmålene skal nås, må helse- og velferdstjenestene dreies mot tjenester som utløser ressurser. Ergoterapeuters kjernekompetanse handler om akkurat dette. Er det nok?

 

Flere valg

Flere av Sveriges ergoterapeuter argumenterer for at ergoterapeuter kan være en positiv kraft for miljøvern. Petra Wagman, svensk ergoterapeut og forsker, foreslår at ergoterapeuter kan støtte bærekraftig utvikling gjennom for eksempel boligtilpasning som gjør det mulig for en person i rullestol å kildesortere, og ved å argumentere for økt bruk av offentlig transport. Man kan også være en pådriver for at arbeidsstedet skal ha så lite økologisk fotavtrykk som mulig. Magnus Zingmark peker på at ergoterapeuter ofte foretrekker individbaserte intervensjoner, mens gruppeintervensjoner kan vise seg mer bærekraftige, blant annet fordi det er billigere (1).

 

Ergoterapi og klimaendringer

Diane Smith, Kayley Fleming og tre andre forfattere gjennomførte et litteratursøk på ergoterapi og bærekraft og publiserte i 2020 artikkelen: Occupational Therapy and Environmental Sustainability: A scoping review. (2) I artikkelen tar de utgangspunkt i at klimaendringene skyldes menneskelig aktivitet og undersøker hvordan ergoterapeuter kan fremme bærekraftige aktiviteter og miljøvennlige omgivelser.

•    Én artikkel pekte på at Modellen for menneskelig aktivitet, utviklet av Gary Kielhofner, kan brukes som referanseramme for å undersøke om personen er positiv eller negativ til å ta hensyn til miljøet (vilje), hvorvidt personenes vaner er bærekraftige og om miljøet rundt hemmer eller fremmer bærekraftige aktiviteter. (3)

•    Hocking og Kroksmark (4) foreslo flere måter ergoterapeuter kan fremme bærekraftige aktiviteter som hagebruk, samkjøring og økt bruk av sykkel som transportmiddel.

•    Gower foreslår at ergoterapeuter kan øke bruken av video­samtaler med brukere for å redusere reising.

Med andre ord: Ergoterapi har et potensial til å fremme menneskelige aktiviteter som bidrar til forbedret individuell og global helse.

 

Hva er viktig for meg?

Norsk Ergoterapeutforbund har vært med på å innføre spørsmålet «Hva er viktig for deg?» i norsk helsevesen. Dette begrepet har sikret brukermedvirkning. Kan vi utvide til også å spørre: Hva er viktig for miljøet?

 

Kilder

 

  1. Thyness, E,M. 2020. Hvordan arbeide bærekraftig. Ergoterapeuten 2 2020.
  2. Smith, D, Fleming, K, Brown, L, Allen, A, Baker, J, Gallagher, M. 2020. Occupational Therapy and Environmental Sustainability: A scoping review. https://doi.org/10.3928/24761222-20200116-02
  3. Wagman P. (2014a). How to contribute occupationally to ecological sustainability: A literature review. Scandinavian Journal of Occupational Therapy,  21(3), 161–165. 10.3109/11038128.2013.877068PMID:24524695
  4. Hocking C., & Kroksmark U. (2013). Sustainable occupational responses to climate change through lifestyle choices. Scandinavian Journal of Occupational Therapy,  20(2), 111–117. 10.3109/11038128.2012.725183PMID:23004010
Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org