Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Hvordan skrive fagartikkel

Ergoterapeuten publiserer fagartikler om alle aspekter ved praksis, teori, utvikling og forskning relatert til ergoterapi. Gjennom å skrive og publisere fagartikler bidrar du til å øke kompetansen blant kolleger, til å drive faget fremover og til å gi inspirasjon til andres faglige utviklingsarbeid. 

Her følger en kort liste over innholdsmessige og formmessige krav til fagartikler i Ergoterapeuten. Det er også mulig å laste ned PDF-en «Fagartikler i Ergoterapeuten» for en mer detaljert veiledning, og «Personvernhensyn og etiske problemstillinger ved publisering av fagartikler i Ergoterapeuten», som gjennomgår aspekter ved meldeplikten og kriterier for behandling av personopplysninger i forskning og kvalitetssikring.

Innholdsmessige krav til fagartikler:

 • Artikkelen må ha et aktivitetsperspektiv og et fokus som er relevant for ergoterapi
 • Den må tilføre ny kunnskap eller vise anvendelse av kunnskap på et relevant område
 • Den må plassere og diskutere temaet i forhold til relevant og oppdatert kunnskap på feltet.
   

Der hvor artikkelens innhold tilsier det, vil det også stilles krav om:

 • Konkrete og begrunnede beskrivelser av metode
 • Kritisk refleksjon over metode og/eller fagutøvelse
 • Redegjørelse for håndtering av spørsmål knyttet til etikk og personvern.
   

Formmessige krav til fagartikler:

 • Tittelsiden skal inneholde: Tittel, så kort og konsis som mulig, navn på forfattere(n), arbeidsplass, e-postadresse til hovedforfatteren og bekreftelse på at det ikke er interessekonflikter knyttet til det innsendte manuskriptet, eller en kort redegjørelse for innholdet i slike konflikter. Ved flere forfattere oppgis én av forfatterne som kontaktperson.
 • Artikkelen skal ha et kort sammendrag (inntil 150 ord) og inntil fem nøkkelord. Dette plasseres på side 2 i manuskriptet, etter tittelsiden. Et sammendrag gjør det lettere for biblioteker å plassere artikkelen tematisk og gjør artikkelen lettere søkbar i aktuelle databaser.
 • Manuskriptet kan være på  inntil 5000 ord eksklusive referanser, tabeller og figurer. I spesielle tilfeller kan redaksjonen bestemme at dette kan fravikes.
 • Hele artikkelen, inkludert eventuelle tabeller og bilder/figurer, skal sendes til redaktøren i ett og samme dokument.
 • Hver side skal være nummerert øverst i høyre hjørne, med start på side 1 (tittelsiden).
 • Vis god sammenheng i det som presenteres. Strukturen på artikkelen vil kunne variere med artikkelens innhold, men inkluderer ofte bakgrunnsinformasjon, problemstillinger, metode- og praksisbeskrivelser, erfaringer, resultater, diskusjon og konklusjon. IMRAD-strukturen (Introduksjon, Metode, Resultater og [And] Diskusjon) kan gi god retning, men er ikke et krav.
 • Manuskripter skal være innsendt i Word-format.
 • Teksten skal ha dobbel linjeavstand, skriftstørrelse 12, skrivestil Times New Roman og venstrestilt tekst.
 • Bruk inntil to nivåer av overskrifter. På nivå 1 er overskriften fet og midtstilt, mens på nivå 2 er den fet og venstrestilt.
 • Referansene skal være skrevet i henhold til APA- (versjon 5) eller Vancouver-stil. 
 • Tabeller og figurer plasseres til sist i dokumentet, etter referansene. Plasser kun én tabell eller figur på hver side. Tabeller og figurer skal være mest mulig selvforklarende, og de skal være nummererte og ha en tittel som beskriver innholdet. Dersom det er nødvendig, skal forklaring til innholdet inkluderes nedenfor tabellen eller figuren. I manuskriptet skal det indikeres hvor forfatteren ønsker tabellen eller figuren plassert (for eksempel «Sett inn tabell 1 omtrent her»).
 • Vi anbefaler at alle reviderte artikler sendes inn i en form hvor endringer er tydelig markert, for eksempel ved å bruke «spor endringer» eller rød skriftfarge på endringene. I tilfeller hvor forfatteren likevel ikke ønsker å etterkomme komiteens forslag eller krav, bør dette begrunnes.

 

 

 

 

 

 

 

Last ned artikkelen «Fagartikler i Ergoterapeuten» her

 

 

 

 

 

 

Last ned artikkelen «Personvernhensyn og etiske problemstillinger ved publisering av fagartikler i Ergoterapeuten» her


 

 

 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org