Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
OsloMet Hjelpemiddelmessen Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

Hvordan skrive bokanmeldelse

Fagbladet ønsker at enda flere skal anmelde aktuelle bøker. Men hvordan skal dette gjøres?

Det stilles tre krav til den tradisjonelle anmeldelsen som for øvrig er åpen for personlig stil og preg

 1. Det skal være en kort, lojal omtale av innholdet i verket som skal anmeldes.
 2. Verket skal plasseres i en sjanger eller retning, og plasseringen skal begrunnes.
 3. Anmelderen skal vurdere innholdet og utførelsen, og både rosende og kritiske vurderinger skal underbygges faglig.

Bokanmeldelsen skiller seg fra bokomtalen ved at sistnevnte ikke vurderer innhold og utførelse. Dette er det viktig å huske på for de som ikke ønsker å vurdere innholdet, men bare omtale verket. Da skal verken rosende eller kritiske vurderinger komme fram. Selv om vi foretrekker bokanmeldelser, tar vi også imot bokomtaler.

Ti bud om fagbokkritikk

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har utarbeidet ti bud om fagbokkritikk som kan være en nyttig veiledning for den som skal anmelde sakprosa:

 1. Du skal skrive for leseren. Det er den allment interesserte leseren du skriver for. Bokanmeldelsen er en tekst også for de som ikke er spesielt interessert i faget og ikke kommer til å lese boka. La deg ikke smitte av sjargong fra boka eller eget fag.
 2. Du skal være aktuell. Det er viktig å aktualisere stoffet for å gjøre det relevant for leseren. Du skal vurdere det originale ved boka, men ikke lese den som en nyhetsjournalist. En liten nyhet kan velte en god kritikk.
 3. Du skal vurdere boka. Det er bokas innhold som er temaet for din kritikk, men også form, stil og komposisjon. Du skal vurdere om boka når sine faglige intensjoner og målgrupper.
 4. Du skal vurdere sjangeren. Det er viktig å få fram hvilken sjanger boka er skrevet i. Boka skal vurderes ut fra om forfatteren mestrer sjangeren, og om eventuelle sjangerbrudd er vellykkede.
 5. Du skal vurdere forfatteren. Det er avgjørende om forfatteren makter å føre leseren inn i stoffet. Leserne har også krav på å få vite om forfatterens synsvinkel og om forfatteren er uhildet eller går noen andres ærend.
 6. Du skal vurdere konteksten. Det er en kritikers oppgave å peke på sammenhenger – i forfatterskapet, og mellom den aktuelle boka og andre bøker om emnet. Boka skal også vurderes i forhold til andre bøker i samme sjanger.
 7. Du skal kjenne dine grenser. Det er boka og ikke faget du vurderer. Du må kjenne dine faglige grenser og være forsiktig når du selv er engasjert i fagdebatten. Før ikke leseren bak lyset.
 8. Du skal ikke polemisere. Det er forskjell på kritikk og polemikk. Vær kritisk vurderende, men la ikke polemikken kvele kritikken. Bruk ikke en kritikk som påskudd for å framheve egne synspunkter på temaer i boka.
 9. Du skal ikke skrive av vaskesedler Det er dine vurderinger som skal prege kritikken – ikke forlagets.  Bruk ikke lange innholdsreferater og utvaskede adjektiver. Unngå skamros og sårende formuleringer.
 10. Du skal vise ansikt. Det er viktig med temperatur og personlig engasjement. Vær ikke redd for å vise hvor du selv står, men unngå privat synsing.

 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org