Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund – Ergoterapeutene – er fagorganisasjonen for ergoterapeuter i Norge. Forbundet ivaretar medlemmenes arbeidsvilkår og yrkesutøvelsens rammebetingelser, uavhengig av medlemmenes stillingstittel. Organisasjonen er også i front av fagutvikling, blant annet med en rekke kurs. Ergoterapeutene har i overkant av 4000 medlemmer i kommuner, offentlige og private sykehus og helseinstitusjoner, offentlig forvaltning og en rekke andre virksomheter. 

Ergoterapeutenes forbundsstyre

Ergoterapeutenes forbundsstyre blir valgt på landsmøtet. Styrets ansvar og fullmakter ligger innenfor rammen av vedtektene, programmet og budsjettene som landsmøtet vedtar. 

Forbundsstyrets sammensetning

Til sammen er det 11 medlemmer i forbundsstyret. I tillegg til leder og første  og andre nestleder består styret av seks representanter fra regionene og to representanter som velges på fritt grunnlag. Ergoterapistudentenes representant deltar som observatør. Alle medlemmer og tillitsvalgte kan melde saker til sentralstyret.

Nils Erik Ness er Ergoterapeutenes forbundsleder.


Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org