Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Rutiner ved innsendte artikler

Ergoterapeutenes fagblad er et tidsskrift på nivå 1 og kommer ut seks ganger i året. Med en solid blanding av fagartikler og nyhetsstoff er fagbladet en viktig del av medlemstilbudet til ergoterapeutene. 

Fagartikler blir vurdert av redaksjonen og to medlemmer av redaksjonskomiteen. Vitenskapelige artikler blir anonymt vurdert av to eksterne fagfeller med førstelektorkompetanse, doktorgrad eller minst to publiserte vitenskapelige artikler.

De som vurderer artikler, både fagartikler og vitenskapelige artikler, gjør dette innen åtte uker. Det må også påregnes tid til administrasjon. Forfatteren/forfatterne vil få respons innen to måneder på fagartikler og tre måneder på vitenskapelige artikler etter at den er mottatt av redaksjonen.

Fagartikler
Redaktør Else Merete Thyness administrerer fagartiklene som kommer inn til vurdering. Ønsker du å sende inn en fagartikkel, sender du den elektronisk til: 
Emt@ergoterapeutene.org

Vitenskapelige artikler 
Fagredaktørene Unni Sveen, Ruca Maass og Eva Magnus administrerer vitenskapelige artikler. 
De kan sendes til: vitenskap@ergoterapeutene.org

 


 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org