Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Hvordan skrive CAPs

En CAP (Critically Appraised Paper) er en kort artikkel som oppsummerer og kritisk vurderer en forskningsartikkel. Både enkeltstudier og oversiktsartikler kan vurderes på denne måten. 

Hensikten med CAPs er å ta fatt i gode, publiserte effektstudier eller kunnskapsoppsummeringer, lage et abstrakt som er forståelig for praksis og så få én eller to uavhengige reviewere til å vurdere hva studiets resultater kan bety for ergoterapeuter i praksisfeltet. Hensikten er å gjøre forskning lettere tilgjengelig og bygge bro mellom praksis og forskning. 

En CAP har vanligvis et omfang på én trykket side. Den består av en informativ tittel som presenterer studiens hovedfunn, et kort strukturert abstrakt som beskriver hvordan studien ble utført og hva den fant, pluss en ekspert på feltet som vurderer studiens implikasjoner for praksis. 

En formel for hvordan en skriver CAPs er:

  1. Finn en aktuell og brukbar studie.
  2. Skriv et leservennlig abstrakt.
  3. Be en ekspert på fagfeltet vurdere studien og resultatet, eller vurder studien selv.
  4. Presenter dette.

 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org