Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Referansesystemer

Artikkelforfattere som blir antatt for publisering i Ergoterapeuten kan velge mellom referansesystemene American Psychological Assosiation (APA-style of reference) og Vancouver.

Hvorfor skal man referere?

Normalt skal alle påstander i en fagartikkel eller vitenskapelig artikkel dokumenteres med referanse når påstandene baseres på andres tidligere arbeider. Årsaken til dette er at alle trinn i en vitenskapelig argumentasjon skal kunne etterprøves av andre. Det er også viktig å referere til lignende arbeid som er gjort i det faglige området som blir beskrevet, slik at funnene kan relateres til eller sammenlignes med hverandre. Vitenskapens oppgave er å øke kunnskapsmengden og bidra til at vår viten om verden blir mer sikker og troverdig. Dette gjøres ved å vise hva vi har kommet fram til, hvordan vi har kommet fram til det, og hvordan dette ligner eller skiller seg fra andres arbeid eller resultater. Referansene brukes også for å korte ned på publikasjonenes lengde – vi refererer for eksempel til en bestemt kartleggingsmetode, og da trenger vi ikke redegjøre for den over flere sider i manuset.

APA-systemet

APA versjon 5 er et referansesystem som er basert på Harvardsystemet. Dette er mye brukt innen samfunnsfag og humaniora. Dette systemet for referanseføring beskrives i detalj på www.apastyle.org. Her er noen eksempler på hvordan referansene skal føres i APA-stilen:

Bok skal skrives slik
Bailey, D. M. (1997). Research for the health professionals: A practical guide. Philadelphia: FA Davis.

Kapittel i bok skal føres slik:
Christiansen, C. H. (2004). Occupation and identity: Becoming who we are through what we do. I C. H. Christiansen & E. A. Townsend (red.), Introduction to occupation: The art and science of living (s. 121-139). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Artikkel skal skrives slik
Christiansen, C. H. (2000). Identity, personal projects and happiness: Self-construction in everyday action. Journal of Occupational Science7(3),98-107

Vancouver-systemet

Referansesystemet Vancouver er formelt definert som Uniform Requirement for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Dette systemet brukes mye innen medisin og naturvitenskap og til dels innenfor teknologi. Vanvouver-stilen beskrives i detalj på www.icmje.org. Referansene skal være nummerert i teksten der referansen skulle ha stått, i riktig rekkefølge, i slutten av setningen. Referanselisten er ikke alfabetisk - referansene listes opp i den rekkefølgen de ble presentert i artikkelen. Brukes den samme referansen flere ganger i artikkelen, har referansen det nummeret som den fikk tildelt første gang. Eksempler på hvordan referansene skal føres:

Bok skal føres slik:
Jones B. Sleepers wake! Technology and the future of work. Melbourne: Oxford University Press, 1982.

Kapittel i bok skal føres slik
Hansen K, Read W. Concepts of occupational therapy. In: Lindberg C, ed. Conceptual foundations of occupational therapy. Philadelphia: FA Davis Company, 1991:24-36. 

Artikkel skal føres slik
Yerxa EJ, Clark F, Frank G, Jackson J, Parham D, Pierce D, et al. Occupational science: the foundation for new models of practice. Occupational Therapy in Health Care, 1989;6:1-17.


 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org