Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) er et engelskspråklig vitenskapelig tidsskrift i ergoterapi. I Norge har vi tilgang til SJOT gjennom www.helsebiblioteket.no, et offentlig finansiert nettsted som gir norsk helsepersonell gratis tilgang til oppdatert, faglig kunnskap. Det er lett å registrere seg med navn og profesjon og få tilgang til blant annet elektroniske tidsskrifter. SJOT eies og utgis av SJOT-stiftelsen, som består av lederne fra de nordiske ergoterapiforbundene. publiserer seks utgaver online per år. Det publiseres seks ganger i året online og er indeksert i flere medisinske databaser, blant annet Medline/Index Medicus og Swemed. SJOTS sjefsredaktør er professor Anita Björklund fra Hälsohögskolan I Jönköping. Redaksjonskomiteen består for øvrig av en redaktør fra hvert nordisk land: Louise Nygård (Sverige), Tina Helle (Danmark), Greta Kronlöf-Häggblom (Finland), Unni Sveen (Norge) og Bjorg Thordardottir (Island). 

 

Det danske tidsskriftet Ergoterapeuten, utgis av det danske Ergoterapeutforbundet og sendes til organisasjonens medlemmer åtte ganger i året. Opplaget er i underkant av 9000. Magasinet er delt i tre områder: Ny viden, som omhandler ergoterapeuter som utvikler faget, Fokus, som presenterer dyptgående temaer om tendenser innenfor faget, og Nye veier, som er portretter og reportasjer med ergoterapeuter som for eksempel finner nye jobbmuligheter.

 

 

 

 

 


Tidsskriftet Arbetsterapeuten er et faglig yrkes- og idétidskrift som gis ut av Sveriges Arbetsterapeuter. Den utkommer med åtte nummer per år og er en viktig informasjonskanal til svenske ergoterapeuter. I medlemsbladet kan de lese om ergoterapeuters arbeid i ulike situasjoner, bli inspirert til faglige aktiviteter, og bli oppdatert på hendelser i forbundet. 

 

 

 

 

 


Alle medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund er medlem av World Federation of Occupational Therapists (WFOT), som utgir WFOT Bulletin. Medlemmer får gratis adgang til det elektroniske nyhetsbevet enten ved å logge seg inn til sin eksisterende konto, eller registere seg og opprette en konto.  

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org