Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Ergoterapeuten

Fagtidsskriftet Ergoterapeuten utgis av Norsk Ergoterapeutforbund. Det kommer ut med seks papirutgaver i året som også publiseres som e-blader.

Tidsskriftet vektlegger ergoterapifaglig stoff, organisa­sjonsstoff og helse- og sosialpolitikk. Bladet sendes til cirka 4000 medlemmer og om lag 200 abonnenter, vesentlig helse- og sosialpersonell, sykehus, institusjoner og hjelpemiddelfirmaer.

Ergoterapeuten er medlem av den Norske Fagpressen, er redaksjonelt uavhengig og styres etter Redaktørplakaten. Denne gir redaktøren frie hender til å utforme bladet, dog innenfor rammen av forbundets mål. 

Ergoterapeuten har status som et Open Access tidsskrift i registeret til Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

Redaksjonen

Else Merete Thyness er ansvarlig redaktør. 

I tillegg til dette har fagbladet tre fagredaktører: Unni Sveen, Ruca Maass og Eva Magnus. Vitenskapelige artikler sendes til: vitenskap@ergoteraputene.org

Redaksjonskomiteen består av Cathrine Hagby, Merethe Seberg, Linda Stigen, Marte Baklund Størseth, Susanne Følstad og Skender Elez Redzovic.


Redaktør
Else Merete Thyness
Mobil: 95739313
E-post: emt@ergoterapeutene.org

Fagredaktør 
Eva Magnus
Tlf: 92247215
E-post: vitenskap@ergoterapeutene.org
Fagredaktør 
Unni Sveen
Mobil: 91884768
E--post: vitenskap@ergoterapeutene.org
Fagredaktør 
Ruca Elisa Katrin Maass
Mobil: 73412260
E--post: vitenskap@ergoterapeutene.org

Medlem av redaksjonskomiteen (leder)
Cathrine Hagby
Mobil: 92092377
E-post: Cathrine.Hagby@nav.no

Medlem av redaksjonskomiteen
Merethe Seberg
Mobil: 90583096
E-post: mseberg@hotmail.com

 

Medlem av redaksjonskomiteen
Linda Stigen
Mobil: 93223019
E-post: linda.stigen@ntnu.no

Medlem av redaksjonskomiteen

Marte Baklund Størseth
Mobil: 23 07 29 00
E-post: stoerm@ous-hf.no


 

Medlem av redaksjonskomiteen
Susanne Følstad
Mobil: 91537827 
E-post: susanne.folstad@sunnaas.no

Medlem av redaksjonskomiteen

Skender Elez Redzovic
Mobil: 
 73559229
E-post: skender.e.redzovic@ntnu.no


Annonsekonsulent
Erik Sigurdssøn
Mobil: 90030943
E-post: erik@addmedia.no

 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org