Gå til innholdet
Toppbanner
Annonser

Ergoterapeuten

Fagtidsskriftet Ergoterapeuten utgis av Norsk Ergoterapeutforbund. Det kommer ut med seks papirutgaver i året som også publiseres som e-blader

Tidsskriftet vektlegger ergoterapifaglig stoff, organisa­sjonsstoff og helse- og sosialpolitikk. Bladet sendes til cirka 4000 medlemmer og om lag 200 abonnenter, vesentlig helse- og sosialpersonell, sykehus, institusjoner og hjelpemiddelfirmaer.

Ergoterapeuten er medlem av den Norske Fagpressen, er redaksjonelt uavhengig og styres etter Redaktørplakaten. Denne gir redaktøren frie hender til å utforme bladet, dog innenfor rammen av forbundets mål. Les mer om redaktørplakaten her.

Ergoterapeuten har status som et Open Access tidsskrift i registeret til Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

Redaksjonen

Else Merete Thyness er ansvarlig redaktør. 

I tillegg til dette har fagbladet tre fagredaktører: Unni Sveen, Ruca Maass og Eva Magnus. Vitenskapelige artikler sendes til: vitenskap@ergoteraputene.org

Erik Sigurdssøn er annonseansvarlig. Mailadresse: erik@addmedia.no. Mobil:  90 03 09 43

Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen blir valgt på landsmøtet og er forbundsstyrets rådgivere i saker som angår tidsskriftet. Komiteen gir også innspill til redaktøren når det gjelder tidsskriftets form og innhold og kvalitetssikrer innsendte fagartikler.

Redaksjonskomiteen består av Cathrine Hagby (leder), Unni Sveen, Sissel Horghagen, Alf Inge Solbakken og Merethe Seberg.

Redaktør
Else Merete Thyness
Mobil: 95739313
E-post: emt@ergoterapeutene.org

Fagredaktør (og medlem av redaksjonskomiteen)
Sissel Horghagen
Tlf: 73559220
E-post: sissel.horghagen@ntnu.no

Fagredaktør (og medlem av redaksjonskomiteen)
Unni Sveen
Mobil: 91884768
E-post: Unni.Sveen@oslomet.no

Medlem av redaksjonskomiteen (leder)
Cathrine Hagby
Mobil: 92092377
E-post: Cathrine.Hagby@nav.no

Medlem av redaksjonskomiteen
Alf Inge Solbakken
Mobil: 95708240
E-post: Alf.Inge.Solbakken@nav.no

Medlem av redaksjonskomiteen
Merethe Seberg
Mobil: 90583096
E-post: mseberg@hotmail.com

Annonsekonsulent
Erik Sigurdssøn
Mobil: 90030943
E-post: erik@addmedia.no

 

Copyright © 2015 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org