Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Hvordan skrive kommentarartikkel

En kommentarartikkel i Ergoterapeuten diskuterer og reflekterer over en annen artikkel. Hensikten med kommentarartikkelen er å presentere nye, og noen ganger kontrasterende, perspektiver på et aktuelt tema. Kommentarartikler kan være et konstruktivt bidrag til fagets videre utvikling ved å stimulere til faglig debatt.

Hensikten med en kommentarartikkel

Ofte vil fagartikler være strukturert etter IMRAD-prinsippet: Introduction, Method, Results, And Discussion. Det betyr at forfatterne avslutningsvis i artikkelen diskuterer ulike sider ved de spørsmålene de har stilt og de svarene de eventuelt har funnet. De vil også kunne vurdere de metodene eller de teoretiske perspektivene de har benyttet og de erfaringene de har gjort seg. Fagartikler vil oftest munne ut i en kort konklusjon med konkrete råd om klinisk praksis, behov for videre forskningsinnsats – eller begge deler. Forfatternes kritiske diskusjon med utgangspunkt i eget arbeid er viktig for å løfte det faglige temaet eller problemstillingen inn i en bredere kontekst, men kan bare oppfattes som et utgangspunkt for en videre diskusjon, hvor flere stemmer bør ha mulighet til å bli hørt.

En kommentarartikkel bringer den faglige diskusjonen forfatterne har startet gjennom sin artikkel et viktig skritt videre.

Hvordan skrive en kommentarartikkel?

Forfattere av kommentarartikler vil ha relativt stor frihet til å finne sin egen skriveform, men her presenteres en grunnstruktur:

  • Oppgi fullstendig referanse til kildeartikkelen, slik at leserne vet hvor de kan oppsøke kilden.
  • Gi en kort oppsummering av hovedpunktene i kildeartikkelen med vekt på de forholdene som du vil kommentere.
  • Reflekter over og kommenter kildeartikkelen på bakgrunn av egen erfaring og kunnskap. Vi oppfordrer spesielt til å utdype fagartikkelens mulige implikasjoner for praksis.
  • Skriv poengtert og avgrenset innenfor en ramme på 200 - 600 ord, og bruk maksimalt fem referanser
  • Vær vennlig i tonen selv om du skulle være uenig. Faglige diskusjoner kan gjerne ha temperatur og engasjement - det er stimulerende og øker leservennligheten - men de skal sikte mot en saklig debatt.

Skriv gjerne en kommentarartikkel

Vi vil gjerne publisere kommentarartikler i samme nummer som kildeartikkelen. Det medfører at redaksjonen vil kunne forespørre personer om å skrive kommentarer til artikler som er akseptert, men som ennå ikke er publisert i tidsskriftet. Dette står imidlertid ikke på noen måte i motsetning til at hver enkelt av Ergoterapeutens lesere herved inviteres til å sende inn sitt bidrag også i denne sjangeren.


 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org