Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Debatt: Stiller vi spørsmål ved valg av «mørke» aktiviteter?

23.10.2022

Innspillet til Vegard Horne og Even Elias Edvardsen, Motivasjon i «mørket», var tankevekkende og interessant. Det å utføre «mørke» aktiviteter kan gjøre at en har en følelse av autonomi og kontroll over egne valg i livet.

Vegard Horne og Even Elias Edvardsen stilte spørsmål om det burde være opp til hver enkelt å vurdere hva man har lyst til å gjøre, uavhengig om aktiviteten er helsebringende eller ikke.

Vegard Horne og Even Elias Edvardsen stilte spørsmål om det burde være opp til hver enkelt å vurdere hva man har lyst til å gjøre, uavhengig om aktiviteten er helsebringende eller ikke.

Av Susanne Grødem Johnson

Jeg kom likevel til å tenke på at mennesker med alvorlig psykisk lidelse har redusert levealder i forhold til mennesker uten psykiske vansker (1). Det er mange grunner til dette, men en grunn som oppgis er at flere mennesker med psykisk vansker røyker (1). Blant annet er det dobbelt så mange mennesker med angst og depresjon som røyker enn den alminnelige befolkning (2). En viktig måte å forbedre folkehelsen til mennesker vil blant annet være å forebygge og redusere røyking (3). 

Det er en viktig forutsetning i ergoterapi at alle mennesker har rett til selv å velge aktiviteter de ønsker å utføre. Brukermedvirkning og selvbestemmelse verdsettes høyt. Det er likevel et paradoks at forventet levealder er så mye lavere for mennesker med psykiske lidelser. Hvis vi ikke setter søkelys på røykeavvenning og mulighet til å stumpe røyken, gjør vi kanskje disse menneskene en bjørnetjeneste. Røykeslutt kan og skal aldri tvinges på noen, men tilbud og mulighet til å kunne gjøre denne endringen i livet bør i alle fall gis. Unngår vi å ta opp tematikken fordi vi er for opptatt av at alle har rett til å velge sine aktiviteter, inkludert de «mørke»? 

Å utjevne helseforskjeller er viktig for ergoterapeuter, i tråd med Occupational Justice (lik rett til aktivitet, min oversettelse). For å bidra til å utjevne helseforskjeller må man ta tak i de bakenforliggende forskjellene, hvor levevaner, sosial støtte og andre miljøfaktorer har en direkte innvirkning på helsa (3). Å hegne om at alle har rett til å velge sine egne aktiviteter, inkludert de «mørke» aktivitetene, er viktig. Likevel bør vi iblant tørre å stille spørsmål ved valgene som tas, og legge til rette for mulighet til endring, for slik å bidra til å utjevne helseforskjeller i befolkningen. 
  
Referanser

  1. Thornicroft G. Premature death among people with mental illness. British Medical Journal Publishing Group; 2013.
  2. Taylor GM, Baker AL, Fox N, Kessler DS, Aveyard P, Munafò MR. Addressing concerns about smoking cessation and mental health: theoretical review and practical guide for healthcare professionals. BJPsych advances. 2021;27(2):85-95.
  3. Strand BH, Madsen C. Sosiale helseforskjeller i Norge, Folkehelserapporten. Folkehelseinstituttet; 2018.

Svar på debattinnlegg sender: emt@ergoterapeutene.org

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org