Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

En hverdag med innhold

07.11.2018

Ruth Donovan er sykepleier og høyskolelektor ved Høyskolen på Vestlandet med et stort hjerte for mental helse- og rusfeltet. – Alle har behov for en meningsfull hverdag og det å bety noe for andre. Mange som sliter med mental helse og rusavhengighet, våkner opp om morgenen uten å ha noen aktiviteter å gå til. Her har ergoterapeuter mye å bidra med, sier hun.

– Vi skal vanne rosene, ikke ugresset, sier Ruth Donovan

– Vi skal vanne rosene, ikke ugresset, sier Ruth Donovan

Av Else Merete Thyness

Hun mener at mental helse- og rusfeltet har vært for mye preget av diagnoser, og at det nå er behov for innovasjon, nytenkning og et mer positivt menneskesyn der fokuset er på ressurser. 

– Vi trenger et rausere samfunn med høyere toleranse for mangfold, og vi behøver nye bilder av det å ha utfordringer knyttet til mental helse og rusavhengighet. Vi skal vanne rosene, ikke ugresset, sier hun. 

ABC-konferansen

Robert Donovan (de er ikke I slekt) står bak ABC-programmet, som nå er ti år gammelt. Ruth flyttet til Perth i Australia i 2014 og inviterte seg selv på kaffe med ham. Siden den gangen har de samarbeidet, og kunne nå feire resultatet av arbeidet: En nordisk konferanse i Oslo! 

– Else Karin Krogstad og hennes fabelaktige team på Senter for helsefremmende arbeid på Akershus universitetssykehus har ansvar for nettverket I Norge. Det er de som arrangerer konferansen, så en stor honnør til dem, sier Ruth. 

Verktøyet retter seg mot hele befolkningen og gir et positivt og handlingsorientert fokus på mental helse. 

– Det omfatter alt som fremmer trivsel og styrker oss som mennesker, sier Ruth Donovan.

ABC for mental helse

ABC står for Act – Belong – Commit, og i Norge oversettes dette til «å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfullt». 

– Det handler om å engasjere seg i verden rundt seg, ha en følelse av å være en del av et fellesskap og gjøre ting som gir mening. Alle vet at aktivitet, tilhørighet og det å være del av noe større er viktig. Det nye er å sette det sammen systematisk og få lokalsamfunnet til å handle for å fremme mental helse, forklarer Ruth. 

«ABC for mental helse» har vakt oppmerksom i flere miljøer og kan benyttes av alle som er opptatt av aktivitet og mental helse. På folkehelseprogrammet på Ås er den første norske studenten nå i gang med en doktorgrad basert på ABC-metoden. Trøndelag fylke og NTNU har også planer om å implementere programmet.

– Timingen er bra. Fokuset i helse-Norge er i ferd med å skifte fra sykdom til helsefremming. «ABC for mental helse» tilbyr verktøy til de som vil jobbe med å fremme aktivitet og samhandling i samfunnet. Ergoterapeuter passer perfekt inn her. De har en grunnholdning der de ser etter ressurser i menneskene og det som er virksomt. Vi har en ergoterapeut med i nettverket allerede og ønsker oss flere. 

Fra rusmisbruker til digital bruker 

Som høyskolelærer har hun undervist flere ergoterapistudenter i kurset teknologiledelse. I et prosjekt knyttet til dette kurset samarbeidet ergoterapistudenter med studenter fra informasjonsteknologi om å lage en nettside slik at mennesker i aktiv rus kunne få tilgang til informasjon på linje med andre mennesker, og der teknologien blir brukt som hjelpemiddel til helsefremming og hverdagsmestring. 

– Prosjektet «Fra rusmisbruker til digital bruker» handlet helt konkret om å gi folk med rusavhengighet digital kompetanse og lage en digital oppslagstavle i samarbeid med brukerne. Vi må koble folk på samfunnet, ikke av, som ofte er tilfelle med dem som ikke mestrer moderne teknologi.

Tydelige Ergoterapeuter

Til slutt har hun et ønske: Ergoterapeutene må bli mer tydelige på mental helse- og rusfeltet. 

– Vi trenger dere for å skape morgendagens virkelighet, der lokalsamfunnet legger til rette for at alle innbyggerne kan delta etter sine forutsetninger. Ergoterapeuter er også viktige i arbeidet for å redusere stigma knyttet til mentale helse– og rusproblemer. Dere har et positivt menneskesyn og leter etter muligheter, ikke begrensninger.

For mer informasjon:

Nettside: www.abcmentalsunnhet.no

E-post: abc@ahus.no

Facebook: https://www.facebook.com/abcmentalsunnhet/ 

Instagram: ABC for Mental Sunnhet

Copyright © 2023 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org