Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Hjelpemiddelmessen Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

En sniktitt på viktig landsmøtesak

05.10.2020

Ergoterapeutene vil blant annet satse på barn og unge i neste periode. Dette er også ønsket av Tove Holst Skyer, som stiller til valg som forbundsleder.

Landsmøtet i oktober legger føringene for hva organisasjonen skal prioritere den neste perioden.

Landsmøtet i oktober legger føringene for hva organisasjonen skal prioritere den neste perioden.

I tillegg til at hun er nestleder i Ergoterapeutene, jobber hun 50 prosent som kommuneergoterapeut i Skien, med fokus på barn og unge.  

– Jeg vet at mange medlemmer har ventet både tålmodig og utålmodig på en satsning på fagfeltet for barn og unge. Derfor ønsker jeg at vi i kommende landsmøteperiode skal fremme mestring og tidlig innsats, nettopp for barn og unge. Jeg håper forbundets tillitsvalgte og medlemmer er klare for å skape synliggjøring og utvikling på dette området, sier hun. 

– Har du noen eksempler på tiltak overfor barn og unge som ergoterapeuter er spesielt gode på? 

–  I arbeidet med barn og unge bruker vi også ergoterapeutenes kjernekompetanse som er sammenhengen mellom person, aktivitet og omgivelser. Noen ganger blir vi spurt til råds når et barn har utfordringer som det er vanskelig å forstå årsaken til. Det typiske kan være en småskoleelev som har vanskelig for å sitte rolig i timene. Kartlegging og utarbeidelse av en sanseprofil kan bidra til en ny forståelse for hvorfor det er vanskelig. Kanskje er barnet sensitivt for lys. Da kan tiltaket være å gi det en annen plass i klasserommet. Kanskje er det sansesøkende. Her er et aktuelt tiltak å feste treningsstrikk på pultbena slik at bena kan gynge, eller at læreren oftere gir denne eleven oppgaven med å dele ut eller samle inn ting i klassen. Kognisjon er noe annet ergoterapeuter er spesielt gode på. Ved hukommelses- eller konsentrasjonsvansker kan vi for eksempel legge til rette med rutiner og struktur.

–    Når du sier at dere vil satse på fagfeltet barn og unge – hva helt konkret ligger i det? 

– Vi ønsker å synliggjøre og utvikle ergoterapeuters kompetanse på dette feltet. Det skal vi tegne et bilde av for landsmøtet. Den konkrete innsatsen skal imidlertid hele organisasjonen komme fram til sammen. Det skjer når de årlige handlingsplanene skal utarbeides. Dette arbeidet er basert på innspill fra medlemmer, tillitsvalgte, regionstyrer og forbundsstyre. Vi ønsker en bred innsats, i hele forbundet, mot felles mål. Det gjelder selvfølgelig også for de andre foreslåtte satsningsområdene.

Tove Holst Skyer.

 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org