Gå til innholdet
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Kompani-Covid

01.03.2021

8. mars starter ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten og fysioterapeut Mariell Solberg Medås opp et rehabiliteringstilbud for covid-19-pasienter. Dette er det første kommunale tiltaket i Norge for denne pasientgruppen.

Ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten og fysioterapeut Mariell Solberg Medås  ønsker å bidra til at de som sliter med ettervirkninger av covid-19 skal oppleve økt mestring og bedre muligheter for aktivitet og deltakelse.

Ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten og fysioterapeut Mariell Solberg Medås ønsker å bidra til at de som sliter med ettervirkninger av covid-19 skal oppleve økt mestring og bedre muligheter for aktivitet og deltakelse.

Av Else Merete Thyness

Både Flaten og Solberg er ansatt ved Habilitering- og rehabiliteringstjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen. 

–    Da pandemien kom var vi forberedt på å ta imot pasienter med ettervirkninger av covid-19, men i hele 2020 fikk vi bare to henvisninger. Da begynte vi å gjøre undersøkelser selv og forsto at behovet for tilbud likevel var stort, forteller de.

Med full støtte av enhetsleder Mona Moan startet de arbeidet med å utvikle et gruppetilbud. De samlet informasjon om ettervirkninger av covid-19 og tok også kontakt med rehabiliteringssentre med erfaring med korona. Rapporten «Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19-sykdom i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst», var også viktig bakgrunnsinformasjon. Åttende mars er Flaten og Solberg klare for å ta imot den første gruppen på ti. 

– Dette er mennesker i yrkesaktiv alder som har vært vant til et aktiv liv med jobb, barn, fysisk aktivitet og et sosialt liv. Etter sykdommen erfarer de at de ikke klarer å ta hverdagen tilbake. De sliter med fatigue, tung pust, hukommelsesvansker, konsentrasjon og oppmerksomhet, og de fleste av dem er delvis eller helt sykmeldte, sier Oda Mølmesdal Flaten.

Gruppeopplegget skal gå over åtte uker med to ukentlige samlinger, og det skal være et mestringstilbud med undervisning i aktuelle temaer som energiøkonomisering, pusteteknikker og avspenning og gradvis styrke- og utholdenhetstrening. 

– Vi vil gi dem en verktøykasse slik at de kan mestre hverdagen bedre, sier Mariell Solberg Medås. 

Det var hun som fant på navnet Kompani-Covid. 

– Kompani handler om fellesskap, om å gjøre hverandre gode og løfte hverandre opp og fram. Dette tilbudet skal også være en form for likepersonarbeid der folk møter andre i samme situasjon og ser at de ikke er alene om dette, men en del av et samhold, sier hun. 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org