Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Programdebatt

21.10.2020

Forbundsstyrets forslag til Landsmøteprogram 2021-2023 ble innledet av forbundsstyremedlem Tonje Hansen Guldhav. – Dette forslaget til program er et lagspill der vi har hentet innspill fra blant annet tillitsvalgte, medlemmer og medlemsundersøkelsen, sa Guldhav.

Tonje Hansen Guldhav innledet til programdebatt.

Tonje Hansen Guldhav innledet til programdebatt.

Programkomiteen har bestått av Tove Holst Skyer, Malin Mongs, Toril Laberg og Tonje Hansen Guldhav. 
–    Det nye programmet har det samme oppsettet som det forrige. Vi har vår visjon som er aktivitet og deltakelse for alle, prinsippene som sier noe om hvordan vi vil ha det og så strategiene som sier noe om hva vi vil prioritere for den neste landsmøteperioden, sa Hansen Guldhav. 
Programmets fire prinsipper er at Ergoterapeutene skal arbeide for: 

  • et inkluderende og bærekraftig samfunn 
  • deltakelse, hverdagsmestring og kompetanseutvikling 
  • ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i arbeidslivet
  • en fagorganisasjon for framtiden 

De fleste debattinnleggene til prinsippene handlet om språklige endringer. Da ble det en større diskusjon rundt strategiene. 

I forslag til landsmøteprogrammet var det foreslått fire strategier: 

  • Ergoterapeutene skal synliggjøre og utvikle ergoterapeuters bidrag til et bærekraftig samfunn og til bærekraftige helse- og velferdstjenester.
  • Ergoterapeutene skal arbeide for at innbyggerne får kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid
  • Ergoterapeutene skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge.
  • Ergoterapeutene skal arbeide for medlemsvekst og for motiverte og tydelige tillitsvalgte.

Det var særlig forslag til strategi 3, som vakte diskusjon. Debatten handlet blant annet om hvorvidt strategien burde inkludere alle aldersgrupper og om den burde inkludere å jobbe for å synligjøre ergoterapeuters arbeid i forebyggende team. 

Det ble også foreslått flere strategier som å fokusere på habilitering. 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org