Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Hjelpemiddelmessen Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

Tove Holst Skyer stiller til valg som leder 

23.09.2020

Landsmøtet 2020 nærmer seg, og med det valgene til forbundsstyret, komiteer og utvalg. – Når jeg stiller til valg som forbundsleder, er det fordi jeg har både eierskap til og er stolt av det programmet som foreslås på landsmøtet, sier Tove Holst Skyer. 

Tove Holst Skyer stiller til valg som forbundsleder på Ergoterapeutenes landsmøte i oktober.  

Tove Holst Skyer stiller til valg som forbundsleder på Ergoterapeutenes landsmøte i oktober.  

I desember 2019 oppnevnte forbundsstyret en programkomité. Den består av nestleder Tove Holst Skyer og styremedlemmene Tonje Hansen Guldhav og Malin Mongs. Generalsekretær Toril Laberg er sekretær. 

– Hvordan er arbeidsprosessen når styret jobber med et nytt program for en kommende landsmøteperiode?  
– Da programkomiteen ble nedsatt, ble forbundsstyret også enige om hvordan de ønsket oppbyggingen av programmet. I inneværende periode har vi hatt et prinsipprogram. Det foreslår vi også for neste periode. 

Programkomiteen hadde sitt første arbeidsmøte i begynnelsen av januar. Siden da har arbeidet pågått kontinuerlig, med behandling i alle forbundsstyremøtene dette året. Mellom styremøtene har programkomiteen jobbet med tilføyinger, justeringer og endringer.  

– Det har vært mange gode diskusjoner i forbundsstyret om retning og prioritering. Det flotte med organisasjonsmodellen vår er at regionstyrene involveres hele veien fordi de har hver sin representant i forbundsstyret. Når forbundsstyret setter seg rundt bordet er regionene med – med sine synspunkter og forslag, sier Holst Skyer. 

– Kan du nevne noen eksempler på gode saker fra programmet?  
– Jeg er selvsagt motivert for alle de fire strategiområdene vi foreslår i programmet, men forbundsstyret ønsker at vi i kommende landsmøteperiode skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge. Her finnes det mulighetsrom for vår faggruppe, og jeg håper at landsmøtet vil støtte dette forslaget. I tillegg ønsker jeg å bygge videre på det strategiske, politiske arbeidet som er gjort mens jeg har vært nestleder. Vi må fortsette å løfte hvordan ergoterapeuter utløser ressurser og gir bærekraftige helsetjenester. Det kan vi ikke få sagt tydelig nok, eller mange nok ganger.  

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org