Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

47 flere årsverk for ergoterapeuter i Oslos hjemmetjenester

30.08.2019

– Jeg er opptatt av at eldre skal få være sjef i eget liv og kunne bo trygt hjemme så lenge de ønsker det, sier Tone Tellevik Dahl, byråd i Oslo kommune.

– Ergoterapeutene gjør at de eldre kan komme seg raskere etter for eksempel en operasjon eller et funksjonsfall, sier Tone Tellevik Dahl.

– Ergoterapeutene gjør at de eldre kan komme seg raskere etter for eksempel en operasjon eller et funksjonsfall, sier Tone Tellevik Dahl.

Av Fride Emilie Darvik

I 2007 fikk Tone Tellevik Dahl permisjon fra sin stilling som administrativ leder ved Biologisk institutt ved Universitet for å bli heltidspolitiker. Som byråd for eldre, helse og arbeid er hun opptatt av å styrke eldreomsorgen i bydelene, og satte seg derfor som mål å øke antall årsverk i hjemmetjenesten med 500 fra desember 2015 og ut 2019. I juni 2019 lanserte Oslo kommune en overordnet standard for tjenester i hjemmet
– Arbeiderpartiet gikk til valg på å forandre eldreomsorgen fra å være institusjonsbasert til å fremme en aktiv alderdom der eldre kan være sjef i eget liv og bo hjemme lenger. Et av virkemidlene var da å øke antall ansatte i hjemmetjenesten med 500 årsverk for brukere over 67 år. Med standarden ønsker vi å gi våre medarbeidere et verktøy som sikrer likeverdighet i tjenestene uavhengig av hvilken bydel brukerne tilhører. Standarden har som mål å sikre mer likeverdige, helhetlige og koordinerte tjenester, foruten en tjeneste kjennetegnet av tillit og handlingsrom. Denne skal nå implementeres ute i tjenestene, opplyser byråden. 

Med en overordnet standard for tjenestene håper kommunen å kunne gi brukerne en riktigere og en mer effektiv hjelp. De mindre, tverrfaglige teamene har også fått vedtaksmyndighet slik at de raskere kan gjøre endringer i vedtakene hvis behovene endrer seg.

– Det er viktig å understreke at brukerne skal være aktive medspillere, og at de alltid blir spurt «Hva er viktig for deg?» Vi skal se hele mennesket. På den måten sikrer vi alltid å være oppdatert på deres behov, og ikke bare det som var viktig på vedtakstidspunktet.

Bydelene har selv vurdert hvilken kompetanse de mangler for sine brukergrupper. De har ansatt både ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre faglærte. 

– Men vi har samtidig gitt tydelige føringer på at hverdagsrehabilitering og habilitering skal ha fokus, sier Tellevik Dahl. 

Resultatet når det gjelder ergoterapeuter, er altså 47 flere årsverk. 

– Dette er en økning på nesten 70 prosent og veldig gledelig. Skal flere få mulighet til å bo lenger i eget hjem, er hverdagsmestring også et nøkkelord. Her spiller ergoterapeutene en viktig rolle. Ergoterapeutene gjør at de eldre kan komme seg raskere etter for eksempel en operasjon eller et funksjonsfall. De er eksperter på å vurdere den enkeltes funksjon og mestringspotensiale, og kan hjelpe dem som har vansker med å utføre sine daglige aktiviteter, sier Tellevik Dahl.

 

Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org