Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

Brobyggerne

28.11.2019

Fakultet for helsevitenskap på OsloMet - storbyuniversitetet har ansatt åtte stipendiater i femårige brobyggerstillinger. De skal finne kunnskapshull og forske på problemer som er definert av brukere, pasienter, pårørende og helsepersonell selv. Tre av brobyggerne er ergoterapeuter.

Demokratisering av kunnskap: Bak fra venstre: Mona Dahl (instituttleder), Ruth-Ellen Slåtsveen, Line Myrdal Styczen, Ingvill Drevland og Heidi Ormstad (leder for prosjektet). Foran fra venstre, veilederne: Anne Lund, Mona Asbjørnslett og Unni Sveen.

Demokratisering av kunnskap: Bak fra venstre: Mona Dahl (instituttleder), Ruth-Ellen Slåtsveen, Line Myrdal Styczen, Ingvill Drevland og Heidi Ormstad (leder for prosjektet). Foran fra venstre, veilederne: Anne Lund, Mona Asbjørnslett og Unni Sveen.

  • 85 prosent av all forskning er bortkastet. En årsak til dette er at forskning ofte ikke blir planlagt med basis i tidligere forskning eller er irrelevante for klinikere og pasienter, sier Heidi Ormstad, professor og nyansatt leder for prosjektet.

Hensikten med brobyggerprosjektet er å koble forskning tettere på praksis og bidra til utvikling og forbedring av helsetjenester og praksisstudier. Stipendiatene skal finne problemstillinger og ubesvarte forskningsspørsmål som er relevante for helsepersonell, pasienter og pårørende. De skal også lete etter kunnskapshull.

– Kort sagt skal stipendiatene jobbe med problemstillinger som det finnes lite forskning på fra før, og forskningen må være nyttig for brukerne og fagpersonene, sier Heidi Ormstad, 

Stipendiatene skal jobbe delt mellom OsloMet og praksisfeltet. 40 prosent av stillingen er ute i praksis hos samarbeidspartnere som Oslo Kommune, Oslo universitetssykehus, Ahus og kommuner i Akershus. Der skal stipendiatene bidra til å utvikle gode læringsarenaer og veilede ansatte i fagutviklingsstillinger og praksisveiledere. 

– Brobyggerprosjektet  er en bro mellom utdanning, forskning og praksis. Hensikten er å forbedre både helsetjenester og praksisstudier, sier Ormstad

Ergoterapeutenes prosjekter

De tre prosjektene ergoterapeutene har utviklet vil være et samarbeid mellom OsloMet og kommunehelsetjenesten. To handler om barns helse og ett om eldres helse. Stipendiatene følger ph.d.-programmet i helsevitenskap og vil være tilknyttet en forskningsgruppe.

Line Myrdal Styczens prosjekt heter «Barn med fysisk funksjonsnedsettelse og samarbeid med deres tjenesteytere i overgangen fra barneskole til ungdomsskole». For å finne de praksisnære forskningsspørsmålene ønsker hun å ha et brukerpanel som kan rangere problemstillingene gjennom workshop og spørreskjemaer. Hun ønsker også å ha med seg brukerpanelet videre i forskningsprosjektet i arbeidet med intervjuguide, intervjumetode, artikkelskriving og kunnskapstranslasjon. 

Ingvill Drevland forsker på «Barns hverdagsliv – deltakelse i hverdagsliv, praksis og forskning». Målet er å få ny kunnskap om oppfølging av barn og det tverrfaglige samarbeidet og hvilke muligheter det er for barn å delta i beslutningsprosessene. For å identifisere kunnskapshullene vil hun bruke referansegrupper og også snakke med barna selv. 

Ruth-Ellen Slåtsveens prosjekt har arbeidstittelen «Utøvelse av tillitsmodellen i hjemmebaserte tjenester for eldre». For å finne relevante forskningsspørsmål fra praksisfeltet skal brukere, pårørende og ansatte i tjenestene få medvirke gjennom idédugnad, workshop og spørreundersøkelse. Det opprettes en styringsgruppe som skal følge prosessen, hvor brukere, pårørende og tjenestene er representert og får muligheten til å medvirke i prosessen. Hun skal også sikre at forskningsspørsmålene er kunnskapshull i allerede eksisterende litteratur.

 

Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org