Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

Deltagelse og mestring for eldre

31.01.2019

– Ergoterapeutenes hovedsatsing for 2019 er «Deltagelse og mestring for eldre». Politikere er fremdeles i tvil om prioritering mellom pleie og sykehjem eller aktivitet og deltagelse. Jeg mener at bærebjelken må være rehabilitering og forbygging, sa forbundsleder Nils Erik Ness da han åpnet Ergoterapeutenes Vinterkurs.

Ergoterapeutenes første nestleder Tove Holst Skyer, statssekretær Anne Bramo og forbundsleder Nils Erik Ness på Vinterkurset.

Ergoterapeutenes første nestleder Tove Holst Skyer, statssekretær Anne Bramo og forbundsleder Nils Erik Ness på Vinterkurset.

Av Else Merete Thyness

Det fant sted på Lillestrøm 29 og 30 januar. Et av temaene var hvordan hele forbundet nå skal jobbe med forbundets satsingsområde «Deltakelse og mestring for eldre». Ergoterapeuter har et unikt mulighetsrom nå, med stortingsmelding 15 (2017-19)  Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

Den består av fem innsatsområder: 

  • Et aldersvennlig samfunn
  • Aktivitet og deltagelse
  • Mat og måltider
  • Helsehjelp
  • Sammenheng i tjenestene

Hvert satsningsområde konkretiseres i fem underpunkter. Statssekretær Anne Bramo lovte, i sitt innlegg på vinterkurset, at regjeringen vil prioritere økonomisk støtte til de kommunene som fulgte opp intensjonene i Leve hele livet. Her er det viktig å følge med på meldinger fra fylkesmennene.

Leve hele livet  er midt i blinken for oss. Vi har kompetanse på alle disse fem områdene, sa Ness. 

Skriker etter ergoterapikompetanse

Reformperioden varer frem til 2023. 

  • 2019: forberedelse og oppstart
  • 2019-2020: Kartlegging og planlegging til kommuneplan
  • 2021-2023: Implementering og gjennomføring

– Denne reformen skal forankres gjennom lokalpolitisk behandling. En aldersvennlig kommune skal inn i kommunenes planstrategi, og det oppfordres til en bred involvering fra fag og brukergrupper.  Ergoterapeuter oppfordres til å melde sin interesse for sine ledere. Reformen sammenfaller med vår visjon: «Aktivitet og deltakelse for alle» og mottoet: «Ergoterapeuter gjør hverdaglivet mulig».  Vi er spesielt gode på hverdagsmestring, meningsfull aktivitet og samfunnsdeltakelse. Leve hele livet skriker etter ergoterapikompetansen, sa Ness.

Hva gjør vi nå?

Forbundslederen mente at ergoterapeuter nå har mulighetsrommet. 

– Vi må løfte aktivitetsperspektivet enda tydeligere frem. Vi har fantastisk dyktige ergoterapeuter som arbeider innen de fem innsatsområdene og som kan bidra til opplæring i kurs og konferanser i regionene. Relevant i Leve hele livet er temaer som universell utforming, aldersvennlig samfunn, boligtilpassing, velferdsteknologi, hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering og mye mer. Det er også viktig å finne de rette samarbeidspartnere blant fag- og brukergrupper. Gode allianser gjør oss sterkere. Tidligere rådgiver i Trondheim kommune, Oddrun Anita Linge, nevnte spesielt nytten av å samarbeide med kommunens økonomer. De kan forbidra til å regne på samfunnsnytten for eksempel med innsats ergoterapeuter. Samtidig er økonomer utenfor enhver profesjonskamp innen helse- og velferdstjenesten.

Ness poengterte at forslagene til tiltak i Leve hele livet egentlig ikke er nytt for ergoterapeuter.

– Vi trenger ikke væresupermennesker for å påta oss enda flere oppgaver. Stortingsmeldingen Leve hele livet handler om temaer vi allerede er gode på. Dette er første gang at en stortingsmelding beskriver innsats for eldre med vekt på aktivitet og deltakelse i motsetning til omsorg, sykehjem og trygdeutgifter. Dette er godt nytt som vi støtter.

 

 

 

Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org