Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

En åttendedel av norske ergoterapeuter møtes på kongress

07.11.2017

Dansekompaniet og ISAK danser-kompaniet fra kultursenteret ISAK i Trondheim åpnet Norsk fagkongress i ergoterapi. De både rørte hjertet og beveget smilebåndet.

Av Else Merete Thyness

Etter oppvisningen ønsket Anita Rosmæl velkommen til kongressen. Hun har ledet kongresskomiteen som har bestått av 38 ergoterapeuter fra ulike miljøer. – Da vi startet arbeidet satte vi oss blant annet et mål om å samle over 600 ergoterapeuter til kongressen. Det har vi klart. 605 ergoterapeuter er sammen her i dag, sa Rosmæl.

Deretter presenterte hun forbundsleder Nils Erik Ness, som holdt åpningstalen. Hans tema var: «Vi lykkes – hvorfor?» – Ergoterapeuter endrer helsetjenesten med spørsmålene «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå» og «Hvordan vil du delta?» Særlig har vi bidratt til å forandre kommunehelsetjenesten, som beveger seg fra en pleiekultur til en mestringskultur. Vi kan være stolte av at mange kommuner nå kaller seg for mestringskommuner, sa han.

På storskjermen viste han frem en artikkel med overskriften: Ergoterapeutene toger inn. - Vi har økt fra 100 til 200 ergoterapeuter i kommunene.

Han svarte også på hvorfor ergoterapeuter lykkes. – Noe av grunnen til dette er at vi har funnet mulighetsrommet, som er de store helse- og velferdsutfordringene i samfunnet. Vi spiller på lag med politikerne på områder de er opptatt av, som demografi, arbeidshelse og psykisk uhelse og rus.  Takk til dere som arrangerer denne fagkongressen. Dere har hatt knall styring. I disse dagene skal vi lære noe nytt, feire faget, utvide faget og kjenne at vi lykkes.

Inkludering og deltagelse

Neste mann ut var professor i medisinsk etikk Berge Solberg som filosoferte rundt begrepene verdier, inkludering og deltagelse. – Det som etter min mening er sentralt i en definisjon av verdier, er at verdier er noe vi setter pris på. Men om vi stoppet der, ville mye kunne falle inn under verdi-begrepet som ikke hører hjemme der: Sydenturer om vinteren, gode kjøreegenskaper på bilen, høy lønn og ikke minst vafler. Verdier har altså et kjennetegn på at vi ikke bare verdsetter X, men at vi også verdsetter at vi verdsetter X. Inkludering er sånn sett en ekte verdi fordi det ikke bare handler om noe vi liker, men også at vi vurderer vår preferanse for inkludering som en svært høyverdig, respektabel og beundringsverdig preferanse, sa han.

Han viste til at inkludering også er en god verdi fordi den kan omsettes til handling. – Inkludering koker ned til om funksjonshemmede barrierer er forsøkt bygget ned og om forholdene er lagt til rette for å delta der andre deltar. Ergoterapeuter er heldige som konkret kan jobbe med realiseringen av en så viktig verdi, sa han.

Wayawaya

Iris Helen Nikolaisen avsluttet plenum med sitt innlegg om ergoterapi og sosialt entreprenørskap. Hun er grunnlegger av Wayawaya, en bedrift som produserer førsteklasses vesker, og med det gir kvinner i Zambia uten formell utdannelse en mulighet for ny kunnskap og arbeid med fast lønn. – Vi skaper rett til meningsfull aktivitet, sa hun.

Hun fortalte at sosialt entreprenørskap handler om å jobbe med mennesker, løse samfunnsproblemer og at økonomien skal være bærekraftig med mulighet for å vokse

– Florence Nightingale ansees som den første sosiale entreprenør. Hun så at fattige mennesker ikke hadde tilgang på helsetjenester og klarte å endre politikken slik at alle skulle få tilgang på helsetjenester. I Wayawaya hjelper vi mennesker som ellers ville endt i farlige yrker til en tryggere hverdag. Desto flere vesker vi selger, desto flere hjelper vi.


Leder for kongresstyret Anita Rosmæl ønsket velkommen til kongressen.


Forbundsleder Nils Erik Ness holdt åpningstalen.

 


Professor i medisinsk etikk Berge Solberg filosoferte rundt inkludering og deltagelse.


Iris Nikolaysen grunnlegger av Wayawaya snakket om ergoterapi og sosialt entreprenørskap.

Fotograf: Ida Marie Røragen

 

 

Copyright © 2023 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org