Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

En bærekraftig framtid

16.01.2021

I 2015 ble FN-landene enige om 17 mål for bærekraft, som kalles Agenda 2030. Ergoterapeutene har hatt bærekraft i landsmøteprogrammet siden 2017 og har satt som hovedmål at forbundet skal arbeide for et inkluderende og bærekraftig samfunn.

Ergoterapi er bærekraftig.

Ergoterapi er bærekraftig.

Av Else Merete Thyness

Brundtland-kommisjonen sammenlignet i sin tid bærekraft med en stol som sto på tre ben: økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosial bærekraft. Dersom du mangler ett ben, så velter hele stolen. 

Ergoterapeuter bidrar innenfor alle disse tre områdene. De arbeider med forebygging, helsefremming, rehabilitering, mestring, deltakelse, universell utforming og digitalisering, for å nevne noe. 

Dersom bærekraftsmålene skal nås innen 2030, må helse- og velferdstjenestene dreies mot tjenester som utløser ressurser. Ergoterapeuter er nyttige aktører i dette paradigmeskiftet fordi fagets kjernekompetanse nettopp er samspillet mellom mennesker og deres aktiviteter og omgivelser. Ergoterapi er samfunnsøkonomisk.

Les mer om ergoterapi og bærekraft i vårt nye temanummer. 

Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org