Gå til innholdet
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Ergoterapeut med i flunkende nytt krefttilbud i Nord-Troms og Finnmark

26.01.2024

– Dette blir spennende, jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer! sier ergoterapeut Synøve Solvang Suhr fra Alta.

Her er en liten håndfull av teamet Synøve Solvang Suhr samarbeider med om det nystartede krefttilbudet. Fra venstre: Lillian Halse, ergoterapeut Synøve, fysioterapeut Hanne Henriksen, lege Lena Nergård og fysioterapeut Guri Olaussen.

Her er en liten håndfull av teamet Synøve Solvang Suhr samarbeider med om det nystartede krefttilbudet. Fra venstre: Lillian Halse, ergoterapeut Synøve, fysioterapeut Hanne Henriksen, lege Lena Nergård og fysioterapeut Guri Olaussen.

Av Jartud Høstmælingen

Synøve Solvang Suhr er med i et større tverrfaglig team i Helsepartner Rehabilitering som tilbyr kreftrehabilitering for folk i Nord-Troms og Finnmark. Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeuter, sosionom, idrettspedagog, legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, sykepleiere og hjelpepleiere. Pasientene får i tillegg mulighet til å benytte ernæringsfysiolog og psykolog.
Det er første gang tilbudet gis i denne regionen til pasienter som har vært gjennom kreftbehandling.

Starter i februar
I løpet av 2024 vil de gjennomføre fem kurs i Alta med åtte kreftpasienter i hver gruppe.
– Vi starter første kurs 26. februar, og det gruppebaserte oppholdet varer i to uker. Etter tre måneder får de oppfølging i form av en e-helsedag. Min rolle i teamet er fokus på fatigue – disse menneskene skal mer enn bare å overleve, de skal leve også.
Da hun startet i jobben hos Helsepartner Rehabilitering, hadde hun erfaring med fatigue og aktivitetsregulering fra før. I arbeidet med slagpasienter hadde hun møtte på samme problematikk.

Ikke bare palliativ behandling
– Det sto en interessant artikkel om ergoterapeuters rolle i kreftbehandling i Ergotaraputen nr. 4, 2019. Den handlet om at ergoterapeuter kan gjøre nytte for seg tidligere enn i palliativ behandling. Nå får jeg mulighet til akkurat dette. Vi har alle rett til mål og mening med livet, sier hun.
Solvang Suhr kommer blant annet til å benytte aktivitetskalkulator i forbindelse med aktivitetstilpasning, i tillegg til kartleggings- og vurderingsredskapet COPM.
– Kreft øker i omfang, og jeg er glad for å være med på å skape et fremtidsrettet tilbud i en region som hittil ikke har hatt noe tilbud for denne gruppen, sier hun.


- Jeg gleder meg til vi får første kursgruppe i gang
 i slutten av mars, sier ergoterapeut Synøve Solvang Suhr.

Foto forsiden: Helsepartner Rehabilitering

 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org