Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

Første møte i Råd for aldersvennlig Norge

23.01.2019

Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet et råd for et aldersvennlig Norge, som ledes av Trude Drevland. Rådet skal bidra til at eldre mennesker skal delta i samfunnet og bruke evnene sine slik de ønsker.

Jan Davidsen representerer Pensjonistforbundet, og Trude Drevland er leder av Råd for aldersvennlig Norge. Foto: Wenche Halsen

Jan Davidsen representerer Pensjonistforbundet, og Trude Drevland er leder av Råd for aldersvennlig Norge. Foto: Wenche Halsen

Rådet er sammensatt av syv representanter fra sentrale organisasjoner og virksomheter, som har sluttet seg til visjonen om et aldersvennlig samfunn. Disse er:

 • Pensjonistforbundet, ved leder Jan Davidsen
 • Frivillighet Norge, ved generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen
 • KS, ved ordfører Nils A. Røhne
 • NHO, ved administrerende direktør Anne Cecilie Kaltenborn
 • Husbanken, ved direktør Osmund Kaldheim
 • IKT-Norge, ved administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid og
 • OsloMET-storbyuniversitetet, ved forskningsleder Hans Christian Sandlie.

Organisasjonene og virksomhetene skal bidra til å spre kunnskap og bevisstgjøring om eldres utfordringer og være en pådriver for nødvendige endringer.

Alle sektorer har virkemidler

Det første møtet var satt til Sentralen i Oslo, 22. Januar og var åpent for pressen. Leder Trude Drevland, som er utpekt av regjeringen, hadde blant annet dette å si til de som var til stede:
– Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn «flere år – flere muligheter», viser hvordan alle sektorer har virkemidler for å fremme et aldersvennlig samfunn, slik at eldre mennesker kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig.

Nasjonalt Program for et aldersvennlig Norge

Regjeringen vil konkretisere arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet» med et Nasjonalt Program for et aldersvennlig Norge. Råd for aldersvennlig Norge skal bidra til gjennomføring av dette nasjonale programmet.  
Programmet har fem oppgaver:

 1. Planlegg egen alderdom – en kampanje på tilrettelegging av bolig, sosialt fellesskap og et aktivt liv.
 2. Eldrestyrt planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn
 3. Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner
 4. Partnerskapordning for aldersvennlige organisasjoner, institusjoner, bedrifter og virksomheter
 5. Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid.

– Vi har påtatt oss en forpliktelse og vi lover å sette spor etter oss. Vi skal aldri glemme å spørre: Er dette aldersvennlig nok, sa Drevland.

Ergoterapeuters rolle

På spørsmål om hvor hun så ergoterapeutene i dette bildet, svarte Trude Drevland:
– Jeg har jobbet med eldre i nesten hele mitt liv.  I arbeidet for et aldersvennlig samfunn der vi skal holde folk friskere og mer mobile lengre, er ergoterapeutenes rolle viktigere enn noen gang. Det håper jeg myndighetene også ser. 

Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org