Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

God psykisk helse handler om å mestre hele livet

28.08.2017

Regjeringen la fredag 25. august frem sin strategi for god psykisk helse, med spesiell oppmerksomhet på barn og unge. Strategien vektlegger at psykisk helse må integreres i folkehelsearbeid, behandling og rehabilitering og at alle sektorer må ha et ansvar. – God psykisk helse handler om å mestre hele livet og om tilhørighet og inkludering i samfunnet, sa helse- og omsorgsminister Bent Høye.

Med seg i panelet hadde han: Kari Kjønaas Kjos (FrP), leder av helse- og omsorgskomiteen i Stortinget, Olaug Bollestad (Kr.F) og Ketil Kjenseth (V).

Regjeringen har fem hovedmål for satsingen:

  • Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet
  • Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle
  • Pasientens helse- og omsorgstjenester
  • Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene
  • Fremme god psykisk helse hos barn og unge

Strategien skal følges opp av en opptrappingsplan for barn og unge i 2018. Planen skal dekke helsefremmende og forebyggende tiltak og behandlings- og oppfølgingstilbudet til barn og unge, og utarbeides i samarbeid med blant annet målgruppen.

– Mange barn og unge sliter med psykiske helseutfordringer. Hvert femte barn eller unge har så betydelige plager at det går utover daglig fungering. Dette er urovekkende tendens som vi må snu. Derfor skal strategien følges opp av en opptrappingsplan for barn og unge, og de skal selvsagt delta i arbeidet med å lage planen, sa Bent Høie.

Folkehelsen

Et viktig mål er at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

– Dette er den første strategien som spenner over hele psykisk helsefeltet, fra folkehelse til behandling og rehabilitering. God psykisk helse handler om å mestre hele livet, det handler om tilhørighet i samfunnet, sa Bent Høie.  

Livsstil og psykisk helse skal ses i sammenheng.

 – De levevanene som er positive for fysisk helse, er også positive for den psykiske helsen. Vi har vært for lite opptatt av å synliggjøre at helsevennlige valg også virker på den psykiske helsen, sa Bent Høie.

UngArena

Pressekonferansen ble holdt i UngArenas lokaler på Grønland i Oslo, og innledningsvis fortalte de om hvordan UngArena fungerer.

– Ung arena er et møtested for barn og ungdom mellom 12 og 25 år, som sliter med rus eller psykiske problemer. Vi har bygget det opp i samarbeid med ungdom og målet er å fange dem opp mens problemene ennå er små – så de ikke blir større, sa Inger, som er prosjektleder.

UngArena samarbeider med blant annet fylkesmannen i Oslo, helsestasjoner, Barnas jurist, Mental helse, NAV og frivillige.

– Dette er et lavterskeltilbud, og døren er alltid åpen. De som kommer hit får en fast kontaktperson og de får også et fellesskap med andre mennesker.

Nikolas, som selv er bruker på UngArena er helt enig:

– Før jeg kom hit, satt jeg på rommet mitt i tre måneder og trodde jeg skulle bli gal. Her fant jeg et felleskap og noen å snakke med. Nå har jeg jobb og livet mitt har fått en retning. Det ville det ikke hatt uten UngArena.

– UngArena er en samfunnsinvestering. Vi ønsker tilbud som dette flere steder i landet, sa Olaug Bollestad.

Ergoterapeuter skal med

På spørsmål etter pressekonferansen sa Bent Høie at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må bli bedre integrert.

–  Spesialisthelsetjenesten må yte sammen med og overfor de andre tjenestene i kommunen. De må være en del av det samme teamet. Dette får de til i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Der har de ingen ventetid, alle som har behov kommer inn til en spesialist. Det fungerer nettopp på grunn av det tette samarbeidet de har med kommunene og deres ute-team.

Han så helt klart at ergoterapeuter har en viktig rolle i satsingen.

– Vi ser på arbeid og aktivitet som helt grunnleggende, både i det forebyggende arbeidet men også som en del av behandlingen. Derfor er det helt åpenbart for meg at ergoterapeutenes kompetanse er viktig. Og nå blir dere jo lovpålagt i 2020, avsluttet han.

Inger er prosjektleder i UngArena.

Inger er prosjektleder i UngArena.

Copyright © 2023 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org