Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

Inkluderingsdugnad skal få folk i arbeid

22.06.2018

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å folk med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en ut i jobb. 20. juni gikk startskuddet med en konferanse på Sentralen i Oslo. – Vi må tenke stort, sa statsminister Erna Solberg.

OnklP sang «Styggen på ryggen» på oppstartkonferansen for Inkluderingsdugnaden. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

OnklP sang «Styggen på ryggen» på oppstartkonferansen for Inkluderingsdugnaden. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

OnklP åpnet konferansen med sangen «Styggen på ryggen». Teksten «Kommer ingen vei her i livet, føles som jeg er i helvete, Styggen på ryggen har blitt min nærmeste» var både rørende og aktuell med tanke på de som står utenfor arbeidslivet.

Appellerte til arbeidsgivere og virksomheter

Konferansen bød på en rekke innledere. De tre partilederne var første kvinner ute. De fortalte om regjeringens ambisjoner og mål med inkluderingsdugnaden.

- 1 av 5 mellom 20 og 66 år, er ikke i arbeid. Noen trenger opplæring. Andre trenger omskolering. Vårt mål er at ingen skal gå ut på dato, sa Erna Solberg.

– NAV ansetter ikke. Det gjør heller ikke politikere. Det er det bare arbeidsgivere som gjør. Derfor trenger vi modige arbeidsgivere, som kan åpne dørene for mennesker som kan og vil jobbe. Vi trenger også modige kolleger, som tar godt imot og inkluderer mennesker med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en i arbeidsfellesskapet. Kombinerer vi modige jobbsøkere, modige arbeidsgivere og modige kolleger, kan vi få til mye, sa Siv Jensen.

– Dugnaden vi inviterer til skal foregå på arbeidsplasser i hele Norge. Målet er å få flest mulig inn i faste, trygge jobber – i det ordinære arbeidslivet. Utenforskap øker risikoen for sosiale forskjeller, integreringsproblemer og er en trussel for velferdsordningene våre, supplerte Trine Skei Grande.

NAV satser på avtaler og jobbspesialister

Konferansen viste til tre grupper som har spesielle utfordringer med å komme inn i arbeidslivet: Mennesker med funksjonshemming og hull i CV-en og ungdom uten fullført utdanning. NAV vil ha en viktig koordineringsrolle for å hjelpe disse gruppene inn i arbeidslivet. Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng fortalte hvordan de skal klare det.

– Denne inkluderingsdugnaden gir oss drahjelp. Nå skal vi inngå rekrutteringsavtaler med store arbeidsgivere for eksempel innen hotell- og havbruksbransjen. De skal få lønnstilskudd, og de skal også få en kontaktperson i NAV hvis de ønsker det, sa Vågeng.

Hun pekte på at det kan være en risiko å ansette noen med nedsatt arbeidsevne.

– Helt enkelt handler det om at arbeidstakeren får en ordinær jobb, så gir en mentor eller jobbspesialist støtte til både arbeidstageren og arbeidsgiveren. Denne måten å jobbe på gir dobbelt så god effekt enn andre, sa Vågseng.

Ringer i vannet

Kristin Skogen Lund fortalte om «Ringer i vannet». Det er et samarbeid mellom

NAV og NHO for å gi folk som har falt utenfor arbeidslivet, en mulighet til å komme seg i lønnet ordinært arbeid.

– Det er viktig å legge til rette for at næringslivet skal blomstre over hele landet. I tillegg er det behov for målrettede tiltak for dem som står utenfor. Alle skal kunne tjene på det. Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi som tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft og i at både kandidaten og arbeidsgiveren får tett oppfølging av en ekspert både før, under og etter ansettelse.

Et skifte av innsats åpner muligheter

Ergoterapeutenes forbundsleder Nils Erik Ness er fornøyd med inkluderingsdugnaden.

– i alle fall det jeg har hørt til nå. Regjeringa signaliserer her et paradigmeskifte som tar gapet mellom arbeidsliv og den enkelte arbeidstaker på alvor. Det har for lenge vært satset ensidig på å trene eller behandle den enkelte som vil i jobb, og for lite på i finne og tilrettelegge for inkluderende arbeidsplasser. Jobbspesialister på arbeidstedet vil få en helt sentral rolle framover der ergoterapeuter er godt rustet til å utløse ressurser ved mestring. Neste nummer av Ergoterapeuten utdyper dette, sa han.

 

Copyright © 2023 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org