Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS Universitetet i Oslo NO Isolation

Inntrykk fra Arendal

22.08.2023

Under Arendalsuka møtes politikere, næringsliv og organisasjoner på arrangementer og til debatter. – Det var blant annet nyttig å få innsikt i hva andre legger i begreper som utenforskap, sosial deltagelse og fremtidens boligbehov. Det vil gjøre det lettere å samarbeide med andre som har en annen referanseramme enn oss, sier Ergoterapeutenes fagsjef, Kristin Jess-Bakken.

Ergoterapeutenes fagsjef, Kristin Jess-Bakken besøkte Arendalsuka.

Ergoterapeutenes fagsjef, Kristin Jess-Bakken besøkte Arendalsuka.

–  Av alle de arrangementene du deltok på, er det noen du vil trekke frem?
–   Jeg fikk blant annet med meg BUAs arrangement: Norske bærekraftsutfordringer: Deltagelse, forbruk og sosial ulikhet. Mange norske barn sliter med å få deltatt i fritidsaktiviteter, noe som fører til utenforskap blant barn og unge, og sosiale helseforskjeller øker. Jeg deltok også på Forskerstafett: Hva vi vet om debatten rundt autisme, nevromangfold og skolefravær. Her fikk jeg spilt inn noen forslag om ergoterapeuters kompetanse på tilrettelegging og universell utforming og løftet frem viktigheten av gode lydforhold for barn som sliter med auditiv filtrering. Jeg vil også nevne Hvordan kan boligpolitikken bidra til bærekraftig helse- og omsorgstjeneste for eldre? Det var moro å sitte der som ergoterapeut og se hvor mye vi som fagprofesjon har å bidra med her.

–      Hva gjorde mest inntrykk på deg?
–      Det som gjorde mest inntrykk var at samtidig som «alle» snakker om inkludering i skolen eller hvordan eldre skal kunne bo trygt hjemme, er det ingen som kommer opp med et klart svar. Men det finnes jo et svar, og det ligger i å se på samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser og i å utøve god ergoterapi som fremmer deltagelse og inkludering. Det snakkes mye om å skape meningsfulle hverdager for ulike grupper i samfunnet. Ergoterapeuter sitter på en viktig kompetanse og en stor mulighet til å få til gode endringer, men vi må tørre å formidle hva vi kan og invitere til samarbeid. 

–      Hva er den viktigste innsikten du tar med tilbake til Ergoterapeutene?  
–       Det var nyttig å få innsikt i hva andre legger i begreper som utenforskap, sosial deltagelse og fremtidens boligbehov. Det vil gjøre det lettere å samarbeide med andre som har en annen referanseramme enn oss. Videre tenker jeg at fag og politikk henger mye sammen, og at Arendalsuka er et slags «kunnskapspitchingsmekka» hvor du hører utdrag fra ulike forskere og kompetansemiljøer. Du blir orientert og oppmerksom på noe, men du må i ettertid undersøke om det faglige og vitenskapelige faktisk er solid nok til å være et kunnskapsgrunnlag. Samtidig gir Arendalsuka deg mange gode praksiseksempler. Du ser hvordan andre har løst et problem, noe som kan være inspirerende.  

Copyright © 2023 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org