Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

Lansering av Folkehelsemeldingen 2019

05.04.2019

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen la i dag frem Folkehelsemeldingen «Gode liv i et trygt samfunn». – Folkehelse er ikke bare de store sprangene, men også de små skrittene. Si hei til den som sitter ved siden av deg. Gå en tur i naturen. Delta i aktiviteter i nabolaget, innledet hun.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen fikk gave av Frivillighet Norge etter fremleggelsen av Folkehelsemeldingen.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen fikk gave av Frivillighet Norge etter fremleggelsen av Folkehelsemeldingen.

Med den nye Folkehelsemeldingen vil regjeringen særlig forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

Tidlig innsats for barn og unge.

Regjeringen har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten siden 2014 og skal videreutvikle tjenesten, slik at barn og unge har gode og tilgjengelige lavterskeltilbud. 

- Vi vet at en god oppvekst varer livet ut. For å gi barn og unge trygge rammer må vi starte tidlig, og vi må se hele familien, sa Åse Michaelsen.

Sammen mot ensomhet

Ensomhet er en stor trussel mot folkehelsen. Forskning viser at å være ensom gjør oss mer utsatt for fysiske og psykiske sykdommer og tidlig død. Derfor ønsker regjeringen å ha en egen ensomhetsstrategi i sitt folkehelsearbeid.

– Særlig unge og eldre faller utenfor fellesskapet. Nå ønsker vi å skape åpenhet om ensomhet. For mange er det skambelagt. Vi ønsker også å få til flere møteplasser, særlig der generasjonene kan treffes.  

Mindre ulikhet i helse

Sosiale forskjeller påvirker helsen vår. Regjeringen ønsker derfor at arbeidet med å jevne ut helseforskjeller skal være en integrert del av folkehelsepolitikken. 

- Vi vil arbeide for å redusere lav inntekt blant barnefamilier og redusere frafall fra videregående skole, sier folkehelseministeren.

Meldingen vektlegger også elementer som:

  • Å lære barn og unge å ta sunne valg 
  • Bruke teknologi til å hjelpe mennesker å mestre livet
  • Minske vold
  • Få en bedre oppfølging av kroniske sykdommer og 
  • Skape et godt kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeidet
Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org