Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

20.07.2018

I 1980 kunne en norsk mann forvente å leve til han var 72 år. I dag lever han nesten ti år lenger. Mange av dagens og morgendagens eldre vil leve som pensjonister i 30 år. Regjeringens kvalitetsreform har som mål at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. 

Ergoterapeutenes seniorrådgiver Solrun Nygård anbefaler ergoterapeuter å fremsnakke ergoterapeuters kompetanse.

Ergoterapeutenes seniorrådgiver Solrun Nygård anbefaler ergoterapeuter å fremsnakke ergoterapeuters kompetanse.

Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge. 

En reform for ergoterapeuter

Da statsminister Erna Solberg presenterte reformen på Helsekonferansen i mai, brukte hun ord som: «Eldre skal kunne mestre mer i livet, bli verdsatt, sett, få bruke ressursene sine, være i aktivitet, være en del av noe». 

– Dette kunne vært formulert av en ergoterapeut, sier Ergoterapeutenes seniorrådgiver Solrun Nygård. 

Reformen legger opp til at kommuner og fylkeskommuner skal ta stilling til hvordan tiltakene i Leve hele livet kan utformes og gjennomføres lokalt. Det forventes at de innarbeider tiltakene i sitt planverk for å kunne sette reformen ut i livet. Det gjelder både tiltak knyttet til et aldersvennlig Norge og reformens andre hovedområder.

– Sett dere inn i meldingen. Etterspør i egen kommune hvordan prosessen med å innfri Leve hele livet foregår og når den vil starte. Meld deg som interessert i å bidra i prosessen med å beskrive utfordringer i egen kommune og forslag til tiltak. Og ikke minst: Fremsnakk ergoterapeuters kompetanse, oppfordrer Nygård. 

Copyright © 2023 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org