Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

Markering av sykepleierstreiken 

07.11.2018

Konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel står fortsatt uløst. Onsdag 7. november markerte sykepleierne streiken utenfor Stortinget. – Dette er en viktig prinsipiell streik som angår langt flere enn sykepleierne. Privat og offentlig sektor skal sikres bransjelik lønns- og arbeidsvilkår, sa Ergoterapeutenes forbundsleder Nils Erik Ness i sin støtteappell.

– Våre medlemmer heier på dere, sa Nils Erik Ness i sin appell.

– Våre medlemmer heier på dere, sa Nils Erik Ness i sin appell.

Av Else Merete Thyness 

Bakgrunnen for streiken er at NHO Service og Handel vil tilby sine sykepleiere lavere lønn enn minstelønnssatsene i kommuner og sykehus.

– Det er ikke første gang i Norsk Sykepleierforbunds mer enn 100-årige historie at vi står i stormen. For det er det vi gjør. Akkurat nå står vi midt oppe i en storm. I en streik. Og vi skal tåle å stå i stormen når det er nødvendig, sa Norsk Sykepleierforbunds leder Eli Gunhild By. 

For øyeblikket er 55 sykepleiere tatt ut i streik. Flere av Ergoterapeutenes medlemmer ved de streikende bedriftene har også blitt permittert. Nils Erik Ness hadde en spesiell hilsen fra en av Ergoterapeutenes medlemmer:

– En av våre tillitsvalgte ved en NHO-bedrift som ikke er i streik tok kontakt med oss. Hun fortale at også i hennes bedrift henger lønnen etter, forskjellene har blitt stadig større. Hun sa videre: «Dersom Sykepleierforbundets streik utvides håper jeg det skjer på min arbeidsplass. Den hilser jeg velkommen!» 

– Våre medlemmer heier på dere, avsluttet Ness. 


– Vi skal tåle å stå i stormen når det er nødvendig, sa Sykepleierforbunds leder Eli Gunhild By.

Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org