Gå til innholdet
Annonser
NFKT OsloMet

Markering av sykepleierstreiken 

7. november 2018

Konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel står fortsatt uløst. Onsdag 7. november markerte sykepleierne streiken utenfor Stortinget. – Dette er en viktig prinsipiell streik som angår langt flere enn sykepleierne. Privat og offentlig sektor skal sikres bransjelik lønns- og arbeidsvilkår, sa Ergoterapeutenes forbundsleder Nils Erik Ness i sin støtteappell.

– Våre medlemmer heier på dere, sa Nils Erik Ness i sin appell.

– Våre medlemmer heier på dere, sa Nils Erik Ness i sin appell.

Av Else Merete Thyness 

Bakgrunnen for streiken er at NHO Service og Handel vil tilby sine sykepleiere lavere lønn enn minstelønnssatsene i kommuner og sykehus.

– Det er ikke første gang i Norsk Sykepleierforbunds mer enn 100-årige historie at vi står i stormen. For det er det vi gjør. Akkurat nå står vi midt oppe i en storm. I en streik. Og vi skal tåle å stå i stormen når det er nødvendig, sa Norsk Sykepleierforbunds leder Eli Gunhild By. 

For øyeblikket er 55 sykepleiere tatt ut i streik. Flere av Ergoterapeutenes medlemmer ved de streikende bedriftene har også blitt permittert. Nils Erik Ness hadde en spesiell hilsen fra en av Ergoterapeutenes medlemmer:

– En av våre tillitsvalgte ved en NHO-bedrift som ikke er i streik tok kontakt med oss. Hun fortale at også i hennes bedrift henger lønnen etter, forskjellene har blitt stadig større. Hun sa videre: «Dersom Sykepleierforbundets streik utvides håper jeg det skjer på min arbeidsplass. Den hilser jeg velkommen!» 

– Våre medlemmer heier på dere, avsluttet Ness. 


– Vi skal tåle å stå i stormen når det er nødvendig, sa Sykepleierforbunds leder Eli Gunhild By.

Copyright © 2015 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org