Gå til innholdet
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Norges første aldersvennlige bydel

22.11.2016

Nordre Aker bydel i Oslo er pilot for utvikling av alders- og demensvennlige tiltak. – Det overordnede målet er at vellykkede tiltak i bydelen skal inngå i en framtidig Oslo-modell for alders- og demensvennlige byer, sier prosjektleder Heidi Karlsrud Nordal.

Bildetekst: Sammen om opplæring av frivillige. Fra venstre: Ann Cathrin Holm, Øyvind Henriksen, Mari Gundersen, Lina Marie Brathaug, Elin Linløkken og Lisbeth Rugtvedt. Foran: Heidi Karsrud Nordal. Foto: Karl Andreas Kjelstrup.

Bildetekst: Sammen om opplæring av frivillige. Fra venstre: Ann Cathrin Holm, Øyvind Henriksen, Mari Gundersen, Lina Marie Brathaug, Elin Linløkken og Lisbeth Rugtvedt. Foran: Heidi Karsrud Nordal. Foto: Karl Andreas Kjelstrup.

Oslo har som første by i Norge blitt tatt opp i Verdens helseorganisasjons globale nettverk av aldersvennlige byer. Bydel Nordre Aker er i gang med et toårig prosjekt som skal vise resten av Oslo i første omgang, hvordan de skal ta vare på eldre i fremtiden. Bakgrunnen for prosjektet er kommunens Seniormelding, «Selvstendige, aktive og trygge eldre», og Demensplan for Oslo «LEV VEL med demens i Oslo».

Et kjernepunkt i satsingen er å se tiltak og strategier på ulike områder i sammenheng slik at vi kan bidra til  gode livsvilkår for bydelens eldre generelt og for personer med demens og deres pårørende spesielt, sier Heidi Karlsrud Nordal.

Eksempler på alders- og demensvennlige tiltak som er satt i gang i bydelen er:

 • Opplæring innen frivillighetskoordinering
 • Sandstrøere
 • Hobby og interessebasert aktivitetstilbud
 • Ruter Flex
 • Aktivitetsvenn
 • Pårørendeskole
 • Turgrupper
 • Ressursgruppe for mennesker med demens og pårørende
 • Informasjon og kommunikasjon
 • Nettverksbygging I nærmiljøet
 • Medvirkning på folkemøter

– Prosjektet skal levere en rapport i juni 2017. Fra å være en prosjekt-bydel vil Nordre Aker mest sannsynlig få status som ressursbydel, slik at vi kan guide de andre 14 bydelene I Oslo mot aldersvennlighet, sier hun.

Opplæring i nærmiljøet

Mari Gundersen er ergoterapeut i bydelens demensteam, og er involvert i prosjektet på flere områder. Blant annet har hun vært med på å gi opplæring i «demensvennlige omgivelser» i nabolaget.

– Det er viktig at mennesker med demens kan være aktive i egen hverdag. Samtidig ser vi at det kan oppstå misforståelser og ubehagelige situasjoner i nærmiljøet. Nå har vi for eksempel kurset de ansatte på nabolagets apotek i hvordan de kan møte personer med demens på en god måte. Det handler mye om praktiske tiltak som å vise dem veien til det de spør etter, i stedet for å peke, og å ha et forstørrelsesglass ved kortautomaten, så den blir lettere å se. Vi planlegger et lignende opplegg for de ansatte i matbutikken, sier Gundersen.

Bruker- og pårørendemedvirkning

Brukermedvirkning er sentralt i prosjektet. Blant annet samarbeider de med Eldrerådet og brukerrådet ved eldresentrene for å få innspill på hva som kan gjøres bedre for eldre i bydelen.

– Vi har også hatt to folkemøter. Her spurte vi blant annet hva som skal til hvis folk skal bo lengst mulig hjemme. Mange trakk frem det å kunne bo på en flate, at dørkarmene er brede nok for rullestol og rullator og at det er et godt kollektiv-tilbud i nærheten. Vi spurte også de eldre om hvordan de ønsker å bo hvis de ikke kan bo i eget hjem. Løsningen for mange var et bofellesskap med noe bemanning, kafeteria og mulighet for å kunne ringe etter hjelp fra boligen, forteller Mari Gundersen.

Frivillighet

Frivillighet er et annet satsingsområde.

– Hvis eldre skal fortsette med aktiviteter som å handle mat, gå på apoteket, og drive med fritidsaktiviteter, blir frivillige viktige. Vi har hatt opplæring både på frivillighetssentralen og med de frivillige som driver turgrupper. Vi har også signert en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse slik at vi kan dra nytte av deres opplegg med å ha en aktivitetsvenn, forteller Gundersen. 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org