Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

Ny ledelse i Ergoterapeutene

22.10.2020

Tove Holst Skyer er valgt til leder og Tonje Hansen Guldhav til nestleder i Ergoterapeutene.

Ny nestleder Tonje Hansen Guldhav og ny leder Tove Holst Skyer gleder seg til fortsettelsen.

Ny nestleder Tonje Hansen Guldhav og ny leder Tove Holst Skyer gleder seg til fortsettelsen.

Begge er fra Skien kommune, men mens Holst Skyer jobber i kommunen med barn og unge, er Guldhav spesialergoterapeut på døgnavdeling. 

Tove Holst Skyer, som er tidligere nestleder i forbundet, har uttalt at hun gikk til valg på det nye programmet, som blant annet vektlegger å fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge. Programmet ble vedtatt av landsmøtet. Nå gleder hun seg til fortsettelsen.

–    Her finnes det mulighetsrom for vår faggruppe. Nå skal vi jobbe for å synliggjøre og utvikle ergoterapeuters kompetanse på dette feltet.

Hun understreker midlertidig at hun er entusiastisk for hele programmet og alle de fire strategiene forbundet skal prioritere i de neste årene.

–    Nå starter jobben med å lage handlingsplaner. Vi ønsker en bred innsats i hele organisasjonen for våre felles mål, sier hun. 

Tonje Hansen Guldhav har vært regionsrepresentant i forbundsstyret i seks år og var med i programkomiteen for Ergoterapeutenes Landsmøteprogram 2021-2023.

–    Jeg har en urokkelig tro på verdien av vår kompetanse og retten til aktivitet og deltakelse for alle. Jeg mener det programmet vi har vedtatt i dag er viktig. Vår kompetanse er et essensielt bidrag til et bærekraftig samfunn, sier hun. 

Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org