Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

Recovery i hverdag og fest

19.09.2019

Marit Borg er den første ergoterapeuten som ble professor, den første kvinnen som mottok HiBus forskningspris og kallenavnet hennes er Dronningen av recovery. På den dagen hun fylte 67 år ble det arrangert avslutningsseminar for henne på USN – Universitetet i Sørøst-Norge.

Marit Borg sammen med sin kollega professor Bengt Eirik Karlsson, som ledet avslutningsseminaret. – Marit, du møter de du forsker om og med helhetlig og med forståelse. Du lar deg berøre av mennesker, det er viktig, sa han.

Marit Borg sammen med sin kollega professor Bengt Eirik Karlsson, som ledet avslutningsseminaret. – Marit, du møter de du forsker om og med helhetlig og med forståelse. Du lar deg berøre av mennesker, det er viktig, sa han.

Recovery startet med den amerikanske borgerrettighetskampen. 60- og 70-tallets USA var preget av antiautoritære bevegelser, og i dette kulturelle klimaet oppstod recovery som bevegelse. Som andre marginaliserte grupper organiserte mennesker med psykiske vansker seg og kjempet for sine rettigheter. 

Brukermedvirkning, fokus på ressurser, solidaritet, samfunnsforhold, levekår og bedring på personens premisser er kjernen i recovery. Marit Borg var den første i Norge som synligjorde dette da hun tok sitt hovedfag i 2000 og litt senere, i 2007, disputerte med avhandlingen «The Nature of Recovery as Lived in Everyday Life. Perspectives of Individuals recovering from severe mental health problems».

Borgs akademiske karriere er lang. Hun ble utdannet til ergoterapeut på 70-tallet. Etter det har hun tatt grunnfag i kriminologi, mellomfag i ledelse i offentlig sektor og til slutt en doktorgrad. Hun er en sentral aktør i Recovery-forskning, nasjonalt og internasjonalt og en pådriver for samarbeidsbasert forskning der hun setter brukerkompetanse som likeverdig med fagkompetanse. Hun er også den første ergoterapeuten som ble professor. I de siste årene har hun vært ansatt ved USN ved fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Selv om hun har ryddet kontoret sitt, kommer hun til å fortsette som professor emerita ved USN. Det er heller ikke lenge til hun og Bengt Karlsson kommer ut med en bok som omhandler samarbeidsbasert forskning innen psykisk helse og rusarbeid.

Seminaret var en flott blanding av fagstoff, musikk og hilsener. Alle som deltok ble oppfordret til å gi et bidrag til solidaritetsbevegelsen Sjøstjerne, som Marit er engasjert i. Den jobber for flyktninger og lokalbefolkningen på Lesvos i Hellas.

Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org