Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Hjelpemiddelmessen Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

Søk masterstudiet i helsevitenskap med spesialisering i ergoterapi på OsloMet

16.01.2023

– En mastergrad er ikke bare for de som har jobbet lenge eller som vil bli forskere, det er en faglig fordypning som alle kan ha glede av, sier Ingvild Kjeken og Line Kildal Bragstad.

Av Else Merete Thyness

Kjeken og Bragstad er begge professorer ved OsloMet og jobber med masterstudiet i helsevitenskap med spesialisering i ergoterapi. De lover studentene god oppfølging.
– Vi følger våre studenter tett i de modulene som er spesifikke for ergoterapeuter. De får mye tilbakemelding på oppgavene de leverer underveis, sier Kjeken.

Noen annet studiet får gode tilbakemeldinger på, er at studentene begynner allerede den første dagen med temaet for masteroppgaven sin.
– Studentene starter i første semester med litteratursøk på sitt tema og vurdering av litteraturen de finner. Dette arbeidet drar studentene direkte nytte av når de starter arbeidet med selve masteroppgaven litt senere i studiet, sier Bragstad.

Masterstudiet i helsevitenskap med spesialisering i ergoterapi er et deltidsstudie som går over tre år. Søknadsfristen er første mars for tidlig opptak, mens den ordinære søknadsfristen er 15. april. I USA er ergoterapeut-utdanningen allerede på Master-nivå. I Norge diskuterer helseprofesjonene om dagens studenter har behov for mer kunnskap enn det de får gjennom sin bachelorgrad.
– Dagens helsetjenester stiller blant annet høye krav til dokumentasjon og kritisk vurdering av kunnskap. Mange terapeuter ønsker også å delta i fagutvikling og forskning og har behov for gode redskaper for dette, sier Kjeken.

– Hva lærer studentene på studiet?
– Studentene får et bredere grunnlag for å forstå de aktivitets- og deltakelsesutfordringene som kan knyttes til en stadig mer mangfoldig og flerkulturell befolkning i Norge. De lærer også å finne og vurdere forskningslitteratur, og kan dermed jobbe kunnskapsbasert i egen praksis. Studiet kvalifiserer til leder-, utdannings- og fagutviklingsstillinger på ulike nivåer i helsetjenesten. Mastergraden kvalifiserer også til opptak på doktorgradsprogram (ph.d.), gitt at karakteren på masteroppgaven tilfredsstiller opptakskravet, sier Bragstad.

Om Ergoterapi, master i helvitenskap
Studiested: Pilestredet i Oslo
Varighet: Deltid, 3 år
Studiestart: August
Studiepoeng: 120
Hvor søker du: Søknadsweb 

Hvis du ønsker å lese mer om studiet ligger det god informasjon her. https://www.oslomet.no/studier/hv/ergoterapi-master

 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org