Gå til innholdet
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Spill deg bedre

17.02.2017

Sunnaas Sykehus har med spesialergoterapeut Truls Sveløkken Johansen i spissen utviklet en effektiv spillbasert rehabilitering. Pasientene viser god fremgang sammenlignet med tradisjonell behandling.

– Nettsidene tilbyr en unik oversikt over hvilke dataspill på markedet som trener opp ulike muskelgrupper, sier prosjektleder Truls Sveløkken.

– Nettsidene tilbyr en unik oversikt over hvilke dataspill på markedet som trener opp ulike muskelgrupper, sier prosjektleder Truls Sveløkken.

Av Vilde Kristine Darvik Said

Sunnaas har hatt gode erfaringer med prosjektet «Spill deg bedre». Nå er det tilgjengelig for hele landet via nettstedet spilldegbedre.no. På nettsidene kan pasientene velge hvilke muskelgrupper som skal styrkes og trenes. Videre kan søkeresultatene begrenses ytterligere ved å oppgi andre behov som ønsket bevegelse og hva slags spillkonsoll som skal brukes. Pasienten vil deretter få forslag til spill som passer behovene.

Spilltreningen oppleves som morsomt og sosialt, og det blir enklere for pasientene å fortsette treningen etter sykehusoppholdet.

– Noen pasienter kjøper seg spillkonsoller til å bruke hjemme, og opplever at det er enklere å opprettholde treningen når man kan inkludere familie og venner, sier prosjektleder Truls Sveløkken Johansen.

Sunnaas har i samarbeid med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo gjennomført en litteraturgjennomgang av forskningen på feltet. De fant blant annet at trening med kommersielle dataspill er vesentlig mer motiverende sammenlignet med tradisjonell trening.

– Dataspill er utviklet for å være engasjerende, og spillet lurer hjernen til å ville ha mer av det samme. Når man kommer lenger i spillet blir vanskelighetsgraden tilpasset. Pasientene sier at det er en morsom form for trening, fordi man glemmer at det er nettopp dét det er, sier Johansen.

Det er ikke bare pasientene som har fått en morsommere hverdag med spilltrening. Ergoterapeuter og fysioterapeuter ved Sunnaas Sykehus har testet alle spillene i spillbiblioteket.

– Det har ikke føltes som en jobb, det har vært mye latter og morsomme gruppeaktiviteter på kontoret. Dog mange såre muskler og mye trening for de ansatte, kan Johansen bekrefte.

Andre institusjoner kan også integrere spilltrening i sine rehabiliteringsprogrammer. Johansen ønsker å minske frykten for å ta det i bruk. Nettsidene deres har en god brukerveileder som er nyttig for personalet. Han oppfordrer ergoterapeuter til å ta seg tid til å spille dataspill.

– Ta ansvar og sett av tid til spilling i den kliniske hverdagen. Det vil ikke føles som jobb, men det vil gagne pasienten, og det vil uansett være en morsom arbeidsoppgave, avslutter Johansen.

Spill deg bedre er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forening for Slagrammede og Sunnaas Sykehus. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen.

Gå til nettsiden www.spilldegbedre.no her!

 

 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org