Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Hjelpemiddelmessen Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

Tove Holst Skyer tar gjenvalg som forbundsleder

13.03.2023

– Motivasjonen er fortsatt på topp. Ikke bare er det et privilegium å få lov til å arbeide fulltid for fag og forbund, men det føles enormt viktig å jobbe for at ergoterapeuters kompetanse må tas mye mer i bruk for å løse samfunnets utfordringer. Den jobben må fortsette, og jeg har mye mer å gi, sier hun.

– Det er behov for ergoterapeuter i møte med samfunnets utfordringer, sier Tove Holst Skyer.

– Det er behov for ergoterapeuter i møte med samfunnets utfordringer, sier Tove Holst Skyer.

Av Else Merete Thyness

Hun mener at en periode som forbundsleder ikke er nok.

– Mer enn noe annet er forbundsledervervet en del av et stort lagspill.  Det tar tid å komme på plass som forbundsleder. Rutiner må læres og nye relasjoner skal bygges, så jeg føler at det er altfor tidlig å si seg fornøyd etter denne perioden.

Hva er du mest stolt av fra den perioden som har vært?

– Jeg er utrolig stolt av tillitsvalgtapparatet vårt. Jeg er heldig som får lov til å utfordre, bli utfordret og spille på lag med tillitsvalgte på arbeidsplassene og organisasjonstillitsvalgte. Oftere og oftere ser vi eksempler på tillitsvalgte som finner mulighetsrom, og som bruker dem. Det er innmari stas og veldig viktig. Det er kun sammen vi kan oppnå visjonen vår om aktivitet og deltakelse for alle, og det lagspillet som pågår i organisasjonen vår er jeg stolt av.

Hun er også stolt over at forbundet har bidratt godt til den virkelighetsforståelsen som helsepolitikken nå styrer etter.

– Nå sier også helse- og omsorgsministeren at vi ikke kan fortsette som før, og at vi er helt nødt til å tenke nytt og dreie innsatsen i helsetjenestene. Helsepersonellkommisjonens rapport er også en bekreftelse på at vi har kommet noen gode skritt videre, men arbeidet er selvsagt langt fra over. Det er nå vi skal sørge for at ergoterapiressursene skaleres opp for å skape mestring og deltakelse og dempe behovet for pleie og hjelp. Det er bare slik helse- og velferdstjenestene kan bli bærekraftige.

– Hva skulle du ønske dere fikk jobbet mer med?

– Pandemien preget første halvdel av denne landsmøteperioden på en måte som gjorde at vi ikke fikk full fart fra startblokken. Vi har vært kjempedyktige til å bruke de digitale mulighetene, og vi har hatt imponerende mye aktivitet og jobbet godt, men det er ingen tvil om at det har preget store deler av denne perioden. Styrearbeid og organisasjonsarbeid fordrer dynamikk og samspill, og jeg vet at mange syntes det var tøft å kun kunne møtes digitalt.

– Hva vil du prioritere de tre neste årene?

– I disse dager pågår det gode prosesser i organisasjonen, som skal munne ut i innspill til landsmøteprogram for neste periode. De innspillene ser jeg frem til å sette meg inn i, for det er helt avgjørende at vi staker ut retningen sammen. Jeg mener imidlertid at vi er helt nødt til å fortsette innsatsen for bærekraftige helse- og velferdstjenester. Med det mener jeg at ergoterapeuters kompetanse må benyttes i mye større grad – for å fremme god helse, forebygge behov for pleie og hjelp, forhindre utenforskap og for å skape mestring, aktivitet og deltakelse. Det betyr at vi må jobbe for flere studieplasser og flere stillinger. En dreining i helsetjenestene krever mange flere ergoterapeuter. Vi er tross alt ekspertene på mestring og deltakelse, og det er det som trengs i møtet med samfunnets utfordringer.

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org