Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

Unios helsemedlemmer trenger bedre opplæring i arbeidsrelevant teknologi

20.03.2018

En rapport som Unio har bestilt av Ny Analyse viser at hele 40 prosent av medlemmene i helseforbundene ikke tror de vil ha tilstrekkelig teknologisk kompetanse om fem til ti år. – Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for kompetanseheving, sier Unios leder Ragnhild Lied. 

– Unios medlemmer er opptatt av hvor viktig det er å være forberedt på endrede arbeidsoppgaver fremover – særlig innen ny teknologi og digitalisering, sier Unios leder Ragnhild Lied. 

– Unios medlemmer er opptatt av hvor viktig det er å være forberedt på endrede arbeidsoppgaver fremover – særlig innen ny teknologi og digitalisering, sier Unios leder Ragnhild Lied. 

I lys av de teknologiske endringene som allerede har skjedd, samt forventninger om at teknologi får økt betydning i årene som kommer, fikk Ny Analyse i oppdrag av Unio å undersøke hvilke erfaringer med teknologi medlemmene av de fire helseforbundene i Unio har gjort seg. 
I tillegg fikk Ny Analyse i oppdrag å kartlegge hvorvidt medlemmene opplever kompetansen sin som tilstrekkelig for fremtidens teknologiske utfordringer og om medlemmene får god nok opplæring i relevant teknologi. 
– Vi erfarte at stadig flere av våre medlemmer var opptatt av hvor viktig det er å være forberedt på endrede arbeidsoppgaver fremover – særlig innen ny teknologi og digitalisering, sier Unios leder Ragnhild Lied. 
 
Kvantitative undersøkelser
For å belyse problemstillingene ble det utført kvantitative spørreundersøkelser blant de fire helseforbundenes medlemmer, samt kvalitative intervjuer av representanter fra helseforbundene. Ergoterapeutene sendte ut undersøkelsen til alle sine yrkesaktive medlemmer.
Stort sett svarte medlemmene fra Radiografene, Fysioterapeutene, Ergoterapeutene og Sykepleierne temmelig likt. Mange helsearbeidere opplever at de verken har god nok tilgang til, eller har fått god nok opplæring i de teknologiske verktøyene de bruker. Samtidig mente nesten alle respondentene at teknologi vil bli en større del av hverdagen og litt over halvparten at de ikke ville ha tilstrekkelig kompetanse i forhold til fremtidens teknologi. 
- Hele 40 prosent av våre medlemmer tror at de ikke vil ha nok kompetanse på disse områdene om fem til ti år. 20 prosent av de spurte opplever alt i dag at de henger etter faglig sett når det gjelder ny teknologi og digitalisering. Dette er viktige funn, sier Lied. 
 
Ansvar for kompetanseheving
Lied synes det er positivt at Unios medlemmene ønsker å holde seg faglig og teknologisk oppdatert.
– Dette er et kjempegodt utgangspunkt. Ansatte i helsesektoren er tradisjonelt vant til å omstille seg og tilegne seg ny kunnskap.
Nå som det ventes store omstillinger, er hun klar på hvor ansvaret for kompetansehevingen ligger.
– Endrede arbeidsoppgaver og kompetanseheving i forbindelse med dette, er arbeidsgivers ansvar.

Link til rapporten her

 

Copyright © 2023 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org