Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Universell utforming og ergoterapi

02.07.2024

Solveig Dale har bred kompetanse med 17 års erfaring i arbeid med universell utforming innen byutviklingsområdet i Trondheim kommune. Ergoterapeuten har blitt med på en gatevandring i Trondheim by, der eksemplene ligger tett på hvordan en by kan gjøres mer tilgjengelig – for alle.

– Da Nidarosdomen skulle restaureres, fikk de tilgang til prosessverktøyet for kulturminnevern og universell utforming, sier Dale.

– Da Nidarosdomen skulle restaureres, fikk de tilgang til prosessverktøyet for kulturminnevern og universell utforming, sier Dale.

Av Else Merete Thyness

Universell utforming handler om å utforme produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig.
–  Ergoterapeuter er en viktig yrkesgruppe innenfor universell utforming, fordi vi fremmer aktivitet og deltakelse, og fordi vi kan løfte opp innbyggernes behov på systemnivå, sier Dale.


Universell utforming kan handle om tilgjengelige utearealer. Da snakker vi gjerne om veier og stier, opparbeidet atkomst, parkeringsareal og uteoppholdsareal. Solveig Dale har blant annet gitt innspill til området rundt Vår Frue kirke.
– Rundt kirken var det en nivåforskjell på 30 centimeter. Her ble høydeforskjellen utjevnet over størst mulig areal, og kirken fikk trinnfri adgang, forklarer hun.
Hun deltar også i Trondheim bys Rampegruppe som foretar befaringer når kommunen får henvendelser om ramper på kommunal grunn.
– I utgangspunktet ønsker vi ikke utvendige ramper på fortauene, så dersom det er mulig, foreslår vi at eieren lager en innvendig rampe, sier hun.
 
Les mer om Solveig Dale og universell utforming i Ergoterapeuten 4 2024.

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org