Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

Videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse

25.03.2019

Studiet «Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse» har oppstart høsten 2019, med søknadsfrist 15. April. Målgruppen er ergoterapeuter som ønsker å styrke sin ergoterapifaglige kompetanse og fremme utvikling og innovasjon på arbeidsplassen. – Jeg vil definitivt anbefale dette studiet, sier student Tonje Hansen Guldhav, som til daglig jobber på rehabiliteringsavdelingen på Skien helsehus.

– Hovedfokuset i «Videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse» er ergoterapeuters spesifikke fagkompetanse i et tverrprofesjonelt samarbeid både på individ- og systemnivå, forteller student Tonje Hansen Guldhav og studieleder Irma Pinxsterhuis.

– Hovedfokuset i «Videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse» er ergoterapeuters spesifikke fagkompetanse i et tverrprofesjonelt samarbeid både på individ- og systemnivå, forteller student Tonje Hansen Guldhav og studieleder Irma Pinxsterhuis.

«Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse» går på deltid over ett år. Bestått studium gir 30 studiepoeng, av disse kan 15 poeng overføres til Master i Ergoterapi. Studiet er samlingsbasert og inndelt i to emner.

– Den ene delen handler om ergoterapeutisk intervensjon og tjenesteutvikling, mens prosjektoppgaven utgjør den andre delen, sier Irma Pinxsterhuis, som er emneansvarlig for studiet.

– Gjennom studiet har vi blitt tydeligere og tryggere på formidling av faget vårt, og vi har lært å jobbe systematisk med endringer som vi ser behov for og ønsker å gjennomføre, både på systemnivå og på arbeidsplassen, supplerer Tonje Hansen Guldhav.

Selv meldte hun seg på fordi hun opplevde at mange gode ideer på arbeidsplassen ikke ble noe av.

– Jeg ønsket å lære mer om hvordan gjennomføre endringer på en god måte. Dette er jeg mye tryggere på nå, og ikke bare på jobben. Vi har lært mye om systemene i kommunene, hvilke føringer som finnes og hvor vi har mulighet til å påvirke. Dette er et bra studie, som har gitt meg mye.

Videreutdanningen er primært rettet mot ergoterapi i kommunehelsetjenesten, men begge er enige om at studiet er nyttig for ergoterapeuter i andre felt også.

– Vi har hatt en spørreundersøkelse blant studentene og de svarer at de har styrket sin faglige identitet og blitt tryggere på hvordan kommunisere faget. Videre har de blitt bedre på kunnskapsbasert praksis og kritisk refleksjon, sier Pinxsterhuis.

De fire samlingene har disse temaene: Aktivitet og deltagelse, vurderingsredskaper, brukermedvirkning og ergoterapi og systemnivå.

– Politiske føringer vektlegger at helsetjenester i størst mulig grad skal dreies fra behandling til helsefremmende og forebyggende arbeid. Denne utviklingen fører til mange og til dels nye faglige utfordringer for helseprofesjonene. Hovedfokuset i studiet er ergoterapeuters spesifikke fagkompetanse i et tverrprofesjonelt samarbeid både på individ- og systemnivå. I dag har vi for eksempel gjennomført rollespill i argumentering der én spiller rådmann med kritiske spørsmål mens en annen legger frem sine endringsforslag. Alle får prøve seg, og det var morsomt å se hvor flinke studentene har blitt til å argumentere for det de har tro på, sier Irma Pinxsterhuis.

Les mer om Videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse her

 

Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org