Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
OsloMet Hjelpemiddelmessen Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

Vil du lære mer om oppfølging av langtidssykmeldte?

12.05.2023

– NOW WHAT-prosjektet søker etter ergoterapeuter som har, eller som ønsker å utvikle kompetanse innen arbeidsplassvurdering og tilrettelegging. Kompetansen kan brukes overalt der en møter langtidssykmeldte, uansett diagnose, sier professor Randi Wågø Aas, som er prosjektleder.

Randi Wågø Aas leder NOW WHAT-prosjektet.

Randi Wågø Aas leder NOW WHAT-prosjektet.

Av Else Merete Thyness

NOW WHAT er navnet på et forskningsprosjekt ved OsloMet. Prosjektet har et tverrfaglig forskningsteam på 20 personer og utvikler en digital intervensjon, OBS-programmet, for å følge opp langtidssykmeldte på en kunnskapsbasert måte. OBS-programmet har forankring i sykmeldtes egen opplevelse av sin situasjon. Ergoterapeuter vil koordinere og lede intervensjonen, mens andre profesjoner som lege, psykolog og fysioterapeut kommer inn med sin kompetanse i ulike steg av programmet. Arbeidsgiver, NAV og fastlege er sentrale i å finne løsninger på deltakelsesproblemet. 

– Nå skal metoden testes, valideres og effekt-vurderes, og vi ønsker flere ergoterapeuter med i denne prosessen. Så hvis du jobber i kommunehelsetjenesten, sykehus, bedriftshelsetjenesten, NAV og i tiltak som for eksempel IPS, HelseIArbeid eller med ekspertbistand er dette en unik sjanse til å kvalifisere seg, sier Wågø Aas. 

Hun forteller at det er flere prosesser som pågår nå. Programmet skal være klart for implementering ved årsskiftet 2024/2025. 

– Å kvalifisere seg på metodikk som vektlegger symptomer mindre og barrierer for deltakelse mer, vil være vitalt fremover og gi nye karrieremuligheter for de som vil delta. 

De som melder seg, vil bli invitert til å delta i testing og gi innspill til programmet. De som vil gi intervensjonen til sykmeldte vil få et 20-timers gratis digitalt kurs som kvalifiserer til å gjennomføre OBS-programmet. Vitenskapelige assistenter med ergoterapeutbakgrunn fra OsloMet vil være støttespiller og «helpdesk». Det vil bli gitt veiledning underveis, der forskning og praksis møtes.

Aas forteller at første fase av prosjektet, NOW WHAT-1 ble finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Da var målet å identifisere hvilke mangler i dagens oppfølgingsmodell for langtidssykmeldte som erfares, for å kunne kalle tilbudet kunnskapsbasert. 

– Vi fant fem gap mellom forskning og praksis, og disse har vi forsøkt å fylle i OBS-programmet. OBS står for begrepene «Obstacle» og «Observational». Dette indikerer barrierekartlegging, barriereknusing og aktivitets- og deltagelsesobservasjon tett på arbeidsplass, forteller hun videre. 

Hun legger til:

– I NOW WHAT prosjektet spør vi ikke bare den sykmeldte «Hva nå?», vi spør også tjenestene til langtidssykmeldte «Hva nå», sier Aas. 

En gavepakke

– Dette er en gavepakke, kommenterer Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer. Hun fortsetter: 

– Her gis ergoterapeuter en mulighet til å få viktig og nyttig kompetanseheving. Svært mange følger opp sykmeldte, uavhengig av hvor man er ansatt eller hva slags stilling man har som ergoterapeut. Deltakelse i dette prosjektet gir innblikk i kunnskap og teori, samtidig som man får bidra til metodeutvikling. Meld dere på, oppfordrer hun.


Tove Holst Skyer er forbundsleder i Ergoterapeutene.

Meld din interesse for å delta her. Fristen er 20. mai.

Kontakt Randi Wågø Aas for flere opplysninger: randi.aas@oslomet.no

Les mer om prosjektet her: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/301937

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org