Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS Universitetet i Oslo NO Isolation Hjelpemiddelmessen 2023

Vil gjerne bidra overfor ukrainske flyktninger

29.03.2022

– Norske ergoterapeuter jobber for inkludering og deltakelse gjennom å tilrettelegge for aktivitet og mestring. Nå vil vi bidra til at flyktninger får hjelp til å komme i gang med kjente, viktige hverdagsaktiviteter, og at de får en ny normalitet og et nytt hverdagsliv, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

– Jeg er stolt over vissheten om at våre medlemmer vil stille opp med kjernekompetansen som bidrar til mestring, aktivitet og deltakelse, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

– Jeg er stolt over vissheten om at våre medlemmer vil stille opp med kjernekompetansen som bidrar til mestring, aktivitet og deltakelse, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Av Else Merete Thyness

Hun sendte allerede 24. februar brev og støtteerklæring til sin ukrainske kollega Olya Mangusheva.   

– Olya var veldig takknemlig for solidaritet og støtte. Hun fortalte at det gav håp i den svært krevende situasjonen, sier Holst Skyer. 

Forbundsstyret vedtok 10. mars å gi 25 000 kroner i solidaritetsstøtte til Unicefs arbeid blant sivilbefolkningen i Ukraina.   

– Vi ville gi vår støtte gjennom en av de godt etablerte hjelpeorganisasjonene. Valget falt på UNICEF fordi de har et tydelig fokus på barn og unge, forankret i FN-konvensjonen for barns rettigheter. Det er helt forferdelig at ukrainske barn og ungdommer har fått tryggheten og hverdagslivets rammer revet bort. Unicef gir blant annet helsehjelp, psykososial hjelp, beskyttelse og aktivitets- og læringsmateriell til traumatiserte barn og unge på flukt. 

15 mars deltok Ergoterapeutene på en solidaritetsmarkering på Youngstorget arrangert av LO, Unio og YS.  

– Det var flott å delta i en markering hvor et samlet lag av fagorganisasjoner stod sammen og viste avsky og fordømmelse mot det russiske angrepet på Ukraina. Jeg tenker at slike markeringer er viktige fordi de samler oss, er bevisstgjørende og forsterker den fellesskapsfølelsen som er en drivkraft i situasjoner som denne. I lang tid fremover blir det behov for ekstraordinær innsats. Da skal det organiserte arbeidslivet bidra både gjennom trepartssamarbeidet og gjennom viktige samfunnsfunksjoner i møtet med ukrainske flyktninger.   

Hun mener ergoterapeuter har mye å bidra med overfor flyktninger fra Ukraina. 

– I begynnelsen handler det om å komme i gang med kjente hverdagsaktiviteter. Barn og unge skal oppleve trygghet og mestring i barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Etter den første etableringsfasen vil arbeidslivet bli en viktig integreringsarena for voksne. Her kan ergoterapeuter bidra gjennom å legge til rette for arbeidsdeltakelse. Og så vet vi at regjeringen har åpnet for å evakuere inntil 550 pasienter som trenger medisinsk behandling. Noen er her allerede, og antallet kan komme til å økes i tiden fremover. Mange av disse vil trenge ergoterapi, og jeg er stolt over vissheten om at våre medlemmer vil stille opp med kjernekompetansen som bidrar til mestring, aktivitet og deltakelse.

Hun håper myndighetene vil styrke finansieringen av helse- og velferdstjenestene.  

– Rehabiliteringsetterslepet etter pandemien har hverken lagt seg eller utspilt alle sine konsekvenser. For at flyktningstrømmen skal kunne møtes på en god og forsvarlig måte, må tjenestene tilføres ressurser, sier hun. 

 

Copyright © 2023 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org