Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

Yrkesetisk utvalg ønsker innspill

23.05.2016

Ergoterapeutene i Yrkesetisk utvalg vil gjerne vite mer om hvilke etiske utfordringer og dilemmaer ergoterapeuter møter i sin arbeidshverdag.

Ergoterapeutenes Anita Engeset sammen med medlemmer av Yrkesetisk utvalg: Fanny Jakobsen, Kirsti N. Hellesøy, Kjersti Helene Haarr og Anne Lund.

Ergoterapeutenes Anita Engeset sammen med medlemmer av Yrkesetisk utvalg: Fanny Jakobsen, Kirsti N. Hellesøy, Kjersti Helene Haarr og Anne Lund.

Av Else Merete Thyness

Samfunnet endrer seg og stiller kontinuerlig nye krav til ergoterapeuter. Nå etterlyser Ergoterapeutenes yrkesetiske utvalg innspill om hvilke utfordringer ergoterapeuter møter i praksisfeltet.

– Aktuelle problemstillinger kan for eksempel være:

  • Er det greit å diskutere pasienter med kollegaer over lunsjen?
  • Samsvarer dine arbeidsoppgaver med den kompetansen du har? Hvordan håndterer du eventuelle faglige uenigheter med kollegaer?

Pådriver for yrkesetisk bevissthet

Ergoterapeutenes yrkesetiske utvalg består av Anne Lund, Fanny Jakobsen, Kirsti N. Hellesøy, Annette Eidesen og Kjersti Helene Haarr. I utvalgets mandat står det blant annet at: «Yrkesetisk utvalg skal være en pådriver for høy yrkesetisk bevissthet hos ergoterapeuter».

– Vi ønsker kunnskap om hvilke utfordringer som er knyttet til praksisfeltet, og vil starte en debatt knyttet til etiske refleksjoner i vår arbeidshverdag, sier leder for utvalget Anne Lund.

De ser gjerne at debatten går på sosiale medier, som for eksempel Facebook.

– Hvis vi får gode innspill, kan vi starte diskusjoner med utgangspunkt i ergoterapeuters reelle utfordringer. Hverdagsrehabilitering er et eksempel på et tema som har skapt mye engasjement og debatt. Nå håper vi at etiske refleksjoner om vår yrkesutøvelse også kan vekke oppmerksomhet.

Innspill på mail eller i brevform

Innspill kan sendes på mail til: Anne.Lund@hioa.no, eller i brev til:

Anne Lund, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag,Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørutdanning, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org