Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
NFKT

Lier kommune

 

Fosshagen stod ferdig i 2016, og er et ressurssenter for rehabilitering og personer med demens, med totalt 60 sengeplasser. Frisklivssentralen, dagsenter, det kommunale kjøkkenet, kommunens hjelpemiddellager og fysio/ergoterapitjeneste er lokalisert i samme bygg.

Rehabiliteringsavdeling har 12 døgnplasser (6 kort-tid, 6 rehab). Vi søker ergoterapeut i 70 % stilling som skal ha det ergoterapifaglige ansvar for pasienter med rehab vedtak. I tillegg skal ergoterapeuten ha oppgaver tilknyttet hjemmeboende over 18 år. 

Omstilling se: https://3403.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4366634595?language=nb&link_source_id=0

Copyright © 2015 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org