Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
Vestfold Audio AS NFKT

Tromsø kommune

 

Tromsø kommune | Klimapartnere 

Ergoterapeut - Fastlandet dagsenter for eldre
Vi søker etter en ergoterapeut til Fastlandet dagsenter i 100% stilling på dagtid, i turnus. Vi holder til i nye, flotte lokaler på Otium omsorgssenter og har 20 plasser hver dag.

All dagaktivitet til eldre i Tromsø kommune er under en felles ledelse for å utvikle en enhetlig tjeneste. Tilbudet skal ha kvalitet som gir den enkelte deltager gode opplevelser og mening i hverdagen. Grunnlaget for slike tilbud er kunnskap om personsentrert omsorg, miljøbehandling og basiskunnskap om aldring og demenssykdommer. Vi vil bidra til at eldre som ønsker det, kan bo hjemme så lenge som mulig.

Mer om stillingen:

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/a416b3fd-3907-487a-8ba3-5300e61a7f88

Copyright © 2015 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org